eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Agencja reklamowa nie pobiera podatku od nagrody

Agencja reklamowa nie pobiera podatku od nagrody

2016-08-22 13:14

Agencja reklamowa nie pobiera podatku od nagrody

Konkurs organizowany za pośrednictwem agencji a obowiązki płatnika © gustavofrazao - Fotolia.com

Powszechną praktyką jest organizowanie przez agencje marketingowe konkursów na zlecenie innych podmiotów, które ponoszą ich ekonomiczny ciężar. Wątpliwości podatników dotyczą w tym zakresie przede wszystkim tego, który ze wskazanych podmiotów powinien pełnić funkcję płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od przekazywanych nagród.

Przeczytaj także: Podatek od wygranej. Ile wynosi i kiedy należy zapłacić PIT od nagrody w konkursie?

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT), od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub postawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT (z tytułu wygranych w konkursach) z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Problematyka organizatora konkursu i związanych z tym obowiązków płatnika budzi na gruncie ustawy o PIT znaczne wątpliwości, co w szczególności objawia się w sporej liczbie wydawanych w tym przedmiocie interpretacji indywidualnych. Obecnie silniej argumentowanym podejściem, rekomendowanym przez organy podatkowe jest pogląd, zgodnie z którym obowiązek płatnika nie ciąży na podmiocie, który odpowiada za stronę formalną (organizację konkursu) działającego na zlecenie, np. agencja.
To bowiem, że agencja podejmuje faktyczne czynności związane z organizacją konkursu określone w umowie na zlecenie podmiotu trzeciego nie zmienia faktu, że podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie, łącznie z nagrodami w konkursie, jest podmiot zlecający. Agencja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu jedynie pośredniczy w wydawaniu nagród a poprzez zawartą umowę nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. W niniejszym poglądzie podkreśla się bowiem, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy podatkowej, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej czy regulaminu konkursu.

tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 23.06.2016 r., znak 1061-IPTPB3.4511.300.2016.1.RR.

fot. gustavofrazao - Fotolia.com

Konkurs organizowany za pośrednictwem agencji a obowiązki płatnika

Mając na uwadze obecnie dominujące stanowisko organów podatkowych, należy przyjąć pogląd, zgodnie z którym podmiotem pełniącym w ramach konkursu funkcję płatnika będzie podmiot ponoszący rzeczywisty ciężar ekonomiczny tego przedsięwzięcia, a nie agencja.


Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustawy o PIT nie stanowi, że dokonanie świadczenia (przekazanie nagrody) powinno nastąpić bezpośrednio przez podmiot, który jest płatnikiem. Płatnikiem jest zatem podmiot, który organizuje, lub na zlecenie którego organizowane jest dane przedsięwzięcie i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród. Powyższe znajduje potwierdzenie w obecnie dominującym stanowisku organów podatkowych (por. np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z 4.03.2016 r., znak IPPB4/4511-15/16-7/JK, oraz z 21.07.2015 r., znak IPPB4/4511-679/15-2/IM).

Należy jednak wskazać, iż w tym zakresie można również spotkać pogląd odmienny, pozwalający bronić stanowiska, zgodnie z którym faktycznym organizatorem, na którym ciążą funkcje płatnika jest podmiot działający na zlecenie, np. agencja.

Podsumowując, mając na uwadze obecnie dominujące stanowisko organów podatkowych, należy przyjąć pogląd, zgodnie z którym podmiotem pełniącym w ramach konkursu funkcję płatnika będzie podmiot ponoszący rzeczywisty ciężar ekonomiczny tego przedsięwzięcia, a nie agencja.
Przeczytaj także: Kto nie musi składać PIT? Kto nie musi składać PIT?

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: