eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż premiowa z 10% podatkiem dochodowym?

Sprzedaż premiowa z 10% podatkiem dochodowym?

2012-10-17 13:09

Sprzedaż premiowa z 10% podatkiem dochodowym?

Sprzedaż premiowa z 10% podatkiem dochodowym? © bzyxx - Fotolia.com

Popularną formą aktywizacji kontrahentów i skłonienia ich do zakupu produktów przedsiębiorcy jest organizowanie różnego rodzaju akcji czy konkursów, w których wygrana jest uzależniona od osiągnięcia określonego pułapu zakupów. Podatnicy w takich sytuacjach zastanawiają się często, czy można opodatkować taką wygraną stawką zryczałtowaną 10%. Aby to jednak było możliwe, konieczne jest właściwe ukształtowanie takiej akcji lub konkursu.

Przeczytaj także: Nagrody otrzymane w związku ze sprzedażą premiową w podatku dochodowym

Rozważmy następujący przykład: spółka planuje organizację konkursu dla swoich największych kontrahentów, w którym nagrodą będą bilety na mecz przekazane pracownikom tych kontrahentów. Konkurs zostanie ogłoszony przez stronę internetową spółki. Udział w konkursie będzie uzależniony od kryterium ilości zakupu jej produktów- tylko firmy, które osiągną określony pułap zakupów będą mogły wziąć w nim udział.
Jak powinien zostać ułożony regulamin konkursu, aby podatek od wygranej wynosił 10%?

Nie do firmy ale do pracownika
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że dla zastosowania stawki 10% konieczne jest, aby sam konkurs był adresowany do pracowników kontrahentów, nie zaś bezpośrednio do kontrahentów spółki (podmiotów gospodarczych). Konstrukcja, w której wygranym w konkursie jest podmiot gospodarczy, który następnie sam określa swoich pracowników którym bilety będą wydane, prowadziłoby do sytuacji w której za faktycznego zwycięzcę należałoby uznać podmiot gospodarczy, u którego wartość biletów stanowiłaby przychód z prowadzonej przez niego działalności. Następnie przekazanie biletów przez ten podmiot swoim wybranym pracownikom, stanowiłoby dla tych pracowników dochód z tytułu stosunku pracy.

Odmienna kwalifikacja nagrody, dopuszczająca zastosowanie 10% zryczałtowanej stawki podatku będzie możliwa w sytuacji, gdy konkurs będzie adresowany bezpośrednio do pracowników kontrahentów (osób fizycznych). W takiej sytuacji, z uwagi na brak więzi prawnej pomiędzy organizatorem konkursu (spółką), a zwycięzcą (pracownikiem kontrahenta) zaistnieją podstawy do uznania, iż nagroda powinna podlegać opodatkowaniu według stawki 10%.

fot. bzyxx - Fotolia.com

Sprzedaż premiowa z 10% podatkiem dochodowym?

Dla zastosowania stawki 10% konieczne jest, aby sam konkurs był adresowany do pracowników kontrahentów, nie zaś bezpośrednio do kontrahentów spółki


10% dla sprzedaży premiowej- warunek zachowania tożsamości kupującego i nagradzanego
Ponadto, dla możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej decydujące jest rozstrzygnięcie, czy będziemy mieli do czynienia ze sprzedażą premiową lub z konkursem. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u.p.d.o.f., od dochodów pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Powyższy przepis wskazuje zatem, iż dla zastosowania stawki 10% konieczne jest, aby nagroda była związana ze sprzedażą premiową lub z konkursem. W tym kontekście należy zauważyć, że za sprzedaż premiową uznaje się akcje promocyjne, w których przyznanie nagrody jest uzależnione od zakupu określonej ilości towaru objętego promocją. Istotne przy tym jest zachowanie tożsamości kupującego i nagradzanego - konieczne jest, aby nagrodę otrzymywał podmiot, który ponosi koszty transakcji. Z tego względu w przedstawionym przykładzie nie będzie można uznać, iż mamy do czynienia ze sprzedażą premiową, gdyż podmiotem faktycznie obdarowanym będą pracownicy kontrahentów, którzy nie dokonują bezpośrednio zakupów produktów spółki.

10% dla konkursu- warunek wprowadzenia elementów rywalizacji
Z kolei aby dana akcja mogła zostać sklasyfikowana jako konkurs konieczne jest nadanie jej cech konkursu- nie wystarczy nazwanie jej konkursem, niezbędne jest także takie ukształtowanie akcji, aby spełniała ona przesłanki do uznania jej za konkurs. Zgodnie ze internetowym Słownikiem Języka Polskiego, konkurs to „impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.”, „postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko”. Konkurs jest zatem imprezą, w której jury wyłania osoby najlepsze w jakiejś dziedzinie. Z tego względu, dla uznania, że spółka ma prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem 10% przekazań biletów w ramach konkursu konieczne jest zamieszczenie w jego regulaminie dodatkowych warunków, które pozwolą na wprowadzenie elementów rywalizacji pomiędzy uczestnikami. W omawianym przypadku mógłby to być np. warunek, iż pracownicy kontrahentów, którzy zrealizowali w danym okresie określony poziom zakupów zobowiązani są do zaproponowania hasła reklamowego dla produktów państwa spółki. Wtedy byłoby możliwe uznanie, iż mamy do czynienia z konkursem, którego nagroda jest opodatkowana podatkiem zryczałtowanym 10%.

Obowiązki płatnika
W przypadku przyjęcia powyższej konstrukcji spółka, na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. w zw. z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u.p.d.o.f. będzie zobowiązana, jako płatnik, do poboru od zwycięzców 10% podatku zryczałtowanego i przekazania go do właściwego dla siebie urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek oraz do sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego do dnia 31 stycznia 2013r. deklaracji PIT- 8AR. W opisanym przykładzie nie znajdzie bowiem zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt. 68 u.p.d.o.f., z uwagi, iż konkurs nie jest organizowany i ogłaszany przez instytucję zaliczaną do środków masowego przekazu, a do konkursu będzie mogła przystąpić ograniczona grupa uczestników.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: