eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kilka dni na zmianę zasad rozliczania podatków (formy opodatkowania)

Kilka dni na zmianę zasad rozliczania podatków (formy opodatkowania)

2018-01-17 12:57

Kilka dni na zmianę zasad rozliczania podatków (formy opodatkowania)

Jaką formę opodatkowania firmy wybrać? © Andrey Popov - Fotolia.com

Do 20 stycznia podatnicy mogą podjąć decyzję o zmianie sposobu rozliczania podatku dochodowego od prowadzonej firmy. W tym roku dzień ten przypada w sobotę, dlatego czas na zmianę formy opodatkowania wydłuża się do poniedziałku - 22 stycznia 2018 r.

Przeczytaj także: Do kiedy zmienić formę opodatkowania na 2021 rok?

Cztery, a w praktyce często tylko trzy a nawet dwie: to dostępny wachlarz form opodatkowania prowadzonego biznesu PIT-em. Decydując się na daną formę rozliczania podatku musimy pamiętać, że wybór taki będzie nas wiązał przez cały rok. Dobrowolnie bowiem w trakcie roku zasad opodatkowania swojej firmy zmienić nie można. Można natomiast utracić prawo do form uproszczonych (a niekiedy nawet podatku liniowego).

Co zatem wybrać, aby płacić podatek jak najniższy? Wszystko zależy od wartości uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów, ilości pracowników oraz samego profilu działalności.
Tylko przedsiębiorcy (i trudniący się prywatnym najmem) mogą wybierać pomiędzy różnymi metodami rozliczania podatku od uzyskiwanych przychodów. Prawa takiego nie mają uzyskujący przychody z pracy, umów zleceń, rent, emerytur, kapitałów pieniężnych, zbycia swojego prywatnego majątku itd., gdzie przewidziano tylko sztywny sposób wyliczenia podatku.

Karta podatkowa to prostota rozliczeń. Podatek wylicza przy niej fiskus na podstawie odgórnie określonych widełek miesięcznych kwot daniny. Nie ma tutaj znaczenia wielkość uzyskiwanych przychodów czy dochodów. Dzięki temu obowiązki ewidencyjne podatnika są ograniczone do minimum.

Ważny jest za to rodzaj działalności, wielkość miejscowości, w której firma działa, liczba zatrudnionych pracowników, dodatkowa praca na etacie przedsiębiorcy. Te informacje bowiem wpływać będą na wysokość należnego fiskusowi podatku.

Niestety ta prosta forma rozliczeń z fiskusem dostępna jest tylko dla nielicznych drobnych przedsiębiorców - ustawa wprost wskazuje branże, do których ma ona zastosowanie, ogranicza wielkość zatrudnienia jak i możliwość korzystania z pomocy firm zewnętrznych.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Jaką formę opodatkowania firmy wybrać?

Karta podatkowa to prostota rozliczeń i stały podatek bez względu na wysokość uzyskanych dochodów. Ryczałt ewidencjonowany to z kolei stosunkowo niskie stawki podatku stosowane do zarobionych pieniędzy. Podatek liniowy i skala podatkowa pozwalają uwzględnić w rachunku podatkowym nie tylko przychody ze sprzedaży, ale także koszty w związku z nimi posiadane. Każda forma rozliczeń ma swoje wady i zalety. Dlatego dobrze zastanowić się nad tym, którą formę opodatkowania zastosować do swojej firmy.


Kiedy warto z niej korzystać? Gdy uzyskiwane dochody są na stosunkowo wysokie. Nie wpływają one bowiem na wartość podatku płaconego w formie karty podatkowej. Niestety minusem tego rozwiązania jest to, że podatek należy płacić również wówczas, gdy nic się nie zarobiło (chyba że działalność zostanie zawieszona bądź zostanie zgłoszona przerwa w jej prowadzeniu na co najmniej 10 dni).
Karta podatkowa pozwala na odliczenie jedynie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Inne ulgi i odliczenia nie są tutaj możliwe

Przydatne narzędzia:
Kalkulator formy opodatkowania

Drugą formą zryczałtowaną rozliczeń z fiskusem jest ryczałt ewidencjonowany. Tutaj wartość podatku ustala się już na podstawie rzeczywistych „zarobionych” kwot - czyli uzyskanego przez przedsiębiorcę przychodu. Dlatego właśnie ryczałtowcy muszą prowadzić ewidencję przychodów (i jeszcze kilka innych urządzeń) - w której to wykazuje się wartość sprzedanych towarów i usług oraz oblicza należny podatek - już samodzielnie (nie wyręczy nas z tego obowiązku organ podatkowy jak miało to miejsce przy karcie podatkowej).

W dalszym ciągu jest to jednak uproszczona forma opodatkowania - która polega na nieuwzględnianiu w rachunku podatkowym ponoszonych kosztów - ważny jest tutaj tylko przychód. Brak rozliczania kosztów rekompensują przedsiębiorcom stosunkowo niskie stawki podatku. W zależności od tego, co było przedmiotem sprzedaży - wahają się one z reguły od 3% do 20% choć mogą tutaj wystąpić wyjątki (w obie strony).

Prawo do ryczałtu także jest istotnie ograniczone. Z jednej strony ustawodawca określił górny limit przychodów, których przekroczenie jest równoznaczne z utratą prawa do ryczałtu (od następnego roku), z drugiej zaś wykluczył z tej formy opodatkowania wiele branż biznesu (tutaj prawo do ryczałtu można utracić już w trakcie roku).

Z ryczałtu warto korzystać, gdy ponoszone koszty są niewielkie w stosunku do uzyskiwanych przychodów. Niskie stawki podatku w takim przypadku bowiem skutkować będą niższym zobowiązaniem podatkowym niż policzonym od dochodu.
Ryczałt pozwala na korzystanie z większości odliczeń i ulg podatkowych przewidzianych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co się natomiast tyczy stawek podatku - ustawiono je tak, aby potencjalnym wyższym kosztom odpowiadała niższa stawka ryczałtu dla uzyskanego przychodu.

Podatek liniowy ma jedną stawkę ustawioną na poziomie 19%. Płaci się go jednak już nie od przychodu, a dochodu - czyli kosztu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Jest on też dostępny dla niemalże wszystkich przedsiębiorców. Oczywiście tutaj także to podatnik- przedsiębiorca dokonuje samo obliczenia wartości takiej daniny.

Opodatkowanie dochodu sprawia jednak, że liniowcy muszą prowadzić urządzenia księgowe pozwalające na ustalenie tego dochodu, a więc pozwalające na ujmowanie zarówno przychodów jak i kosztów uzyskania tych przychodów. Są nimi: podatkowa księga przychodów i rozchodów bądź księgi rachunkowe (przewidziane dla większych firm i niektórych spółek osobowych). Obowiązkowo należy też prowadzić tutaj pewne ewidencje dodatkowe.

Zaletą liniówki jest niewątpliwie stałość stawki podatku - ta wynosi 19% i nie wzrośnie nawet, gdy zarobimy kilka milionów złotych. Wadą jest natomiast brak odliczeń (poza składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, ulgą na biznes i rozwój, odliczeniem straty z lat ubiegłych oraz wpłatami na IKZE).
Opodatkowanie firmy kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym bądź podatkiem liniowym wyklucza dodatkowo możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków z dochodów opodatkowanych skalą podatkową bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zasady ogólne wg skali podatkowej to podstawowa forma opodatkowania własnego biznesu PIT-em. Jest ona bardzo zbliżona do podatku liniowego. W taki sam sposób ustala się tutaj dochód oraz prowadzi te same urządzenia księgowe. Różnice polegają tylko na sposobie liczenia podatku.

Otóż progresywna skala podatkowa charakteryzuje się wzrostem stawki podatku wraz ze wzrostem uzyskanych dochodów. I tak ci, którzy w ciągu 2018 roku zarobią nie więcej niż 8 000 zł, podatku (ostatecznie) nie zapłacą. Tyle bowiem obecnie wynosi kwota wolna od podatku. Dochody do kwoty 85,5 tys. zł opodatkowane są stawką 18%, a nadwyżka ponad ten limit stawką 32%. Niestety wraz ze wzrostem dochodów maleje kwota wolna od podatku, a dla zarabiających więcej niż 127 tys. zł w ogóle nie jest ona przewidziana.

Dlaczego warto korzystać ze skali podatkowej? Oprócz mniejszej stawki podatku w stosunku do stawki liniowej o 1% (przy dochodach do 85,5 tys. zł) posiada ona bowiem co do zasady też kwotę wolną od podatku oraz pozwala na korzystanie z pełnego wachlarza dostępnych ulg i odliczeń podatkowych jak też preferencyjnych sposobów rozliczenia rocznego (jako osoba samotna bądź małżonkiem). Dlatego właśnie - mimo że początkowo ten sposób rozliczenia może się okazać mniej atrakcyjny od stawki liniowej, uwzględniając rozliczenie się razem z małżonkiem czy niektóre ulgi - zobowiązanie podatkowe w ostatecznym rozrachunku może być niższe nawet o kilka tysięcy złotych.

Trzeba jednak pamiętać, że decydując się na taki sposób opodatkowania firmy, w rocznym PIT musimy zsumować wszystkie dochody opodatkowane wg skali podatkowej. Jeżeli zatem dodatkowo pracujemy na etacie, mamy rentę, emeryturę, uzyskujemy dochody z zawartych umów zleceń czy innych opodatkowanych w ten sposób, podatek będzie liczony łącznie od wszystkich takich dochodów.
Inaczej jest przy podatku liniowym czy ryczałcie ewidencjonowanym a nawet karcie podatkowej. Jeżeli firma jest opodatkowana jedną z tych form, uzyskanych w jej ramach przychodów/dochodów nie uwzględniamy przy rozliczaniu innych dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: