eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Paliwo do służbowego samochodu jest w ryczałcie pracowniczym

Paliwo do służbowego samochodu jest w ryczałcie pracowniczym

2018-09-17 12:45

Paliwo do służbowego samochodu jest w ryczałcie pracowniczym

Za firmowy samochód pracownik płaci tylko podatek od ryczałtu © kanpisut - Fotolia.com

Fiskus przegrywa batalię przed sądami w zakresie domiaru podatku u pracowników za korzystanie ze służbowych samochodów. Nie tylko WSA ale także NSA uznał ostatnio, że w ryczałcie pracowniczym mieści się, obok innych wydatków eksploatacyjnych, również paliwo zatankowane do samochodu.

Przeczytaj także: Koszty paliwa zużytego w jazdach prywatnych przez pracownika

W 2015 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawił się art. 12 ust. 2a mówiący, w jaki sposób doliczać do pensji pracownika przychód z tytułu udostępnienia mu do prywatnego użytku firmowego samochodu. Kwota przychodu uzależniona została tutaj do ilości udostępnionych dni w miesiącu do takiego użytku oraz pojemności skokowej silnika samochodu. Maksymalne miesięczne kwoty przychodów wynoszą 250 zł lub 400 zł.

Regulacje te miały ostatecznie rozstrzygnąć spór o to, w jakiej wysokości ustalić u pracownika dochód oraz czy jest to w ogóle konieczne. Niestety nie wyjaśniono wszystkiego. Powstały nowe wątpliwości, m.in. o to, czy w ryczałcie tym mieszczą się także wydatki na paliwo, które zafunduje pracownikowi pracodawca, czy też te stanowią dla niego odrębny przychód.

Zdaniem fiskusa


Organy podatkowe twierdzą, że w ryczałtowej kwocie mieszczą się bieżące wydatki eksploatacyjne samochodu, ale paliwo jest z niego wyłączone. Gdyby bowiem ustawodawca chciał, aby i to mieściło się w tej regulacji, wyraźnie by to w niej zaznaczył. Zatem przychód z tytułu zużytego paliwa w jazdach prywatnych należy rozpoznać u pracownika osobno.

Sądy za podatnikami


Inne zdanie wyrażały jednak wojewódzkie sądy administracyjne.
Przykładowo WSA w Gliwicach w wyroku z 8 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1550/16 orzekł, że świadczeniem pracodawcy (objętym ryczałtem) nie jest samo udostępnienie samochodu, a zapewnienie możliwości jego prawidłowego używania oraz ponoszenie w związku z tym wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie użytkowanie (czyli kosztów eksploatacji, w tym materiałów eksploatacyjnych, kosztów związanych z zakupem paliwa, czy badań technicznych).

fot. kanpisut - Fotolia.com

Za firmowy samochód pracownik płaci tylko podatek od ryczałtu

Organy podatkowe po raz kolejny dokonały nadinterpretacji prawa w calu zwiększenia wpływów budżetowych. Tym razem chodzi o ryczałtowy przychód pracownika za prywatne wykorzystywanie firmowego samochodu. W jednym z ostatnich wyroków NSA wyjaśnił, że w ryczałcie tym mieści się także zafundowane pracownikowi paliwo.


Nie ma tutaj żadnego uzasadnienia ku temu, aby jeden rodzaj tych wydatków, jakim są wydatki na paliwo, uznać za stanowiące odrębne świadczenia.

Podobnie wypowiedział się WSA w Krakowie w wyroku z dnia 14.09.2016 r. sygn. akt I SA/Kr 824/16, czy WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 23.11.2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15, w stosunku do którego wypowiedział się także Naczelny Sąd Administracyjny na skutek wniesionej kasacji.

NSA: w ryczałtowym przychodzie także paliwo


W wyroku z dnia 10.07.2018 r., sygn. akt II FSK 1185/16 NSA podkreślił, że „(…) świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu. Jest nim zapewnienie możliwości jego prawidłowego używania, także i ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiałów eksploatacyjnych, kosztów związanych z zakupem paliwa, czy badań technicznych. Nie ma przy tym żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim są wydatki na paliwo uznać za stanowiące odrębne świadczenie.(…)”

Na takie rozumienie normy prawnej wskazuje m.in. przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja określania wysokości ryczałtu, który ma zrekompensować całość wydatków poniesionych w związku z wykorzystaniem samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników. Koszt ten został powiązany z pojemnością skokową silnika, a to jest parametr warunkujący w pierwszej kolejności zużycie paliwa. Pojemność ta nie ma natomiast większego wpływu (bądź jest on marginalny) na inne koszty eksploatacyjne.
Przepis ustawy podatkowej nie zawiera ograniczeń dotyczących sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych kilometrów, używania samochodu do jazd lokalnych, czy też pozamiejscowych. Pracodawca oddaje tutaj pracownikowi do użytku pojazd gotowy do jazdy zarówno z zapewnionym paliwem, jak i materiałami eksploatacyjnymi. Korzystanie z samochodu służbowego nie jest możliwe bez paliwa.

Skuteczne korzystanie z samochodu możliwe jest tylko wówczas, gdy jest on w pełni przygotowany do eksploatacji.

NSA podkreślił, że rozwiązanie wyłączające paliwo z wydatków związanych z użytkowaniem samochodu służbowego mieszczących się w ryczałcie stanowiłoby skomplikowanie w zakresie prowadzenia niezbędnych ewidencji. To z kolei niweczyłoby ideę ryczałtu i założonego nią celu. Badana regulacja prawna nie daje natomiast podstaw do różnicowania dla celów podatkowych kosztów, które mogą być objęte ryczałtem (np. ubezpieczenie, bieżące naprawy i przeglądy) od tych, których ryczałt nie obejmuje (paliwo).

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: