eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały w PKPiR

Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały w PKPiR

2019-08-22 13:50

Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały w PKPiR

Towar handlowy czy środek trwały? © apops - Fotolia.com

Co do zasady przedsiębiorca już na etapie zakupu towaru decyduje, czemu ten konkretnie ma służyć (czyli przykładowo czy nabyty towar będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej czy zakup nastąpił w celu jego dalszej odsprzedaży). W okresie późniejszym przedsiębiorca może zmienić zdanie. Wymaga to jednak odpowiednich korekt w księdze podatkowej.

Przeczytaj także: Towar jako środek trwały: różnice kursowe

Załóżmy dla przykładu, że w styczniu 2019 r. podatnik kupił towar handlowy, w związku z czym jego wartość zaliczył do kosztów uzyskania przychodu. W połowie roku jednak zmienił zdanie i postanowił przekwalifikować powyższy zakup na środek trwały. Jak ująć te operacje w PKPiR?

Wydatki na zakup towarów handlowych w przypadku prowadzenia księgi podatkowej są bezpośrednio zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Służy temu kolumna 10 księgi: „Zakup towarów handlowych wg cen zakupu”. Zakup taki winien zostać ujęty niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu, sprzedaży. Na ogół księgowanie następuje tutaj w dacie faktury. Jeżeli jednak towar zostanie dostarczony do firmy lub podatnik dokona nim obrotu przed otrzymaniem tego dokumentu, koszt zakupu należy ująć w księdze na podstawie szczegółowego opisu towaru sporządzonego przez podatnika lub specyfikacji dostawcy.

Późniejsze przekwalifikowanie takiego zakupu towaru handlowego na środek trwały służący prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga dokonania odpowiednich zapisów w księdze. Mianowicie wysokość kosztów uzyskania przychodów ujętych pierwotnie z tytułu zakupu towaru handlowego należy o wartość tego zakupu zmniejszyć. Operacji takiej dokonuje się poprzez wyksięgowanie wartości towaru z kolumny 10 zapisem ze znakiem minus lub na czerwono.

fot. apops - Fotolia.com

Towar handlowy czy środek trwały?

Przepisy nie zabraniają dokonania zmiany kwalifikacji danego zakupu. Można zatem przykładowo przekwalifikować towar handlowy na środek trwały. Działanie takie musi jednak zostać odnotowane w księdze przychodów i rozchodów. Z jednej strony należy zmniejszyć koszty w zakresie towarów handlowych, z drugiej zaliczyć składnik majątku do środków trwałych i go amortyzować.


Warto wiedzieć
Z kosztów podatkowych należy wyłączyć nie tylko wydatek na sam zakup towaru handlowego, ale również pozostałe wydatki związane z jego nabyciem, które po przekwalifikowaniu na środek trwały wpływają na jego wartość początkową. Przypomnijmy, iż ustawodawca do wartości początkowej środka trwałego nakazuje zaliczyć koszty związanego z jego nabyciem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, instalacji, uruchomienia, opłat notarialnych, skarbowych, odsetek, prowizji, akcyzy, cła czy różnice kursowe.

Powyższej korekty należy dokonań w księdze w miesiącu, w którym ma miejsce przekwalifikowanie zakupu na środek trwały.

Z drugiej strony przekwalifikowany towar handlowy należy uznać za środek trwały, wpisać do stosownej ewidencji i amortyzować. Amortyzacja taka może być rozliczana w czasie jak też możliwe jest dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, gdy taki przedsiębiorcy przysługuje. Odpisy amortyzacyjne trafiają do kosztów uzyskania przychodu – należy ujmować je w kolumnie 13 księgi „Pozostałe wydatki”.

Dzięki amortyzacji jednorazowej podatnik „nie odczuje” zmiany przy przekwalifikowaniu towaru handlowego na środek trwały. Korekta kosztów z tytułu zakupu towaru pokryje się bowiem z odpisem amortyzacyjnym (co ma miejsce w tym samym miesiącu). Inaczej będzie, gdy odpisy amortyzacyjne będą dokonywane w dłuższym okresie amortyzacji.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: