eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › COVID-19: uproszczenia dla firm i więcej czasu na rozliczenie CIT

COVID-19: uproszczenia dla firm i więcej czasu na rozliczenie CIT

2020-03-26 10:27

COVID-19: uproszczenia dla firm i więcej czasu na rozliczenie CIT

CIT-8 za 2019 r. rozliczysz do końca maja © Warakorn - Fotolia.com

Na stronie resortu rozwoju pojawił się komunikat w zakresie pakietu dotyczącego tarczy antykryzysowej zaakceptowanej przez rząd. Wśród planowanych zamian pojawiło się m.in. nie odroczenie, a pokrycie z budżetu państwa składek na ZUS przez 3 miesiące dla wybranych firm, świadczenia dla zatrudnionych na umowach śmieciowych czy niewielkie zmiany podatkowe.

Przeczytaj także: Zwolnienie z ZUS: Na tarczy antykryzysowej zyska fiskus

Na wspomniany pakiet składają się:
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa);
 • projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy);
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Poniżej przedstawiamy wybrane rozwiązania

Składki ZUS zapłaci państwo


Przez 3 miesiące państwo przejmie opłacanie składek ZUS firm (zgłoszonych jako płatnicy przed 29 lutego 2020 r.) zatrudniających do 9 wszystkich pracowników (w tym samozatrudnionych, który prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.)

Świadczenia dla pracowników na umowach śmieciowych


ZUS ma wypłacać gwarantowane świadczenie miesięczne w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia zatrudnionym na tzw. umowach śmieciowych. W przypadku osób, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskały przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota osiągniętego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Aby o świadczenie się ubiegać, do zawarcia umowy cywilnoprawnej musiało dojść przed 1 lutego 2020 r.

fot. Warakorn - Fotolia.com

CIT-8 za 2019 r. rozliczysz do końca maja

Tarcza antykryzysowa ma m.in. pomóc przetrwać przedsiębiorcom. Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami budżet państwa przez 3 miesiące ma pokrywać składki ZUS za tych, którzy ucierpieli wskutek koronawirusa, ale pod warunkiem, że mają nie więcej niż 9 pracowników. Przesunięto też niektóre terminy, w tym podatkowe.


Na świadczenie mogą liczyć też samozatrudnieni. W ich przypadku istotne jest jednak to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego wynagrodzenia. Prawo do świadczenia będą mieć tylko ci, którzy firmę prowadzili już przed lutym 2020 r., zaś przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku będzie musiał spaść co najmniej o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Prawo do świadczenia uzyskają też ci, którzy zawiesili działalność gospodarczą, o ile do zawieszenia doszło najwcześniej 1 lutego 2020 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych


Jak czytamy w komunikacie resortu rozwoju:

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
 • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wnioski mogą być składane elektronicznie. Wnioski są składane do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.


Jednorazowe rozliczenie straty podatkowej


Podatnicy PIT i CIT straty poniesione w 2020 r. będą mogli odliczyć od dochodu z działalności uzyskanego w roku 2019. Warunkiem jednakże jest spadek przychodów w 2020 r. w stosunku do roku 2019 co najmniej o 50%.

Odroczenie terminów


W ramach tarczy antykryzysowej mają zostać odroczone niektóre terminy, wśród których znalazły się m.in.:
 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Więcej czasu na CIT-8 i PIT?


Szpitale i organizacje pożytku publicznego mają czas na złożenie CIT-8 do 31 lipca 2020 r. Z opóźnieniem będzie też można zapłacić podatek. Co dla pozostałych podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych? Im również termin złożenia deklaracji oraz zapłata podatku ma zostać wydłużony, ale do końca maja 2020 r.
Projekt zmian zakłada też, że minister finansów w drodze rozporządzenia będzie mógł wydłużyć okres sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych natomiast nie ma być sankcji za złożenie rozliczenia PIT po terminie i późniejszego uregulowania podatku – do końca maja 2020 r. Sam termin rozliczeń nie zostanie jednak przesunięty.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: