eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ryczałt dla programisty w 2022 r. Kiedy i dla kogo 12% stawka podatku

Ryczałt dla programisty w 2022 r. Kiedy i dla kogo 12% stawka podatku

2021-12-22 00:01

Ryczałt dla programisty w 2022 r. Kiedy i dla kogo 12% stawka podatku

Ryczałt dla programisty w 2022 r. © vege - Fotolia.com

Programiści jako, jedna z kilku grup zawodowych, zostali w ramach Polskiego Ładu objęci możliwością skorzystania z uprzywilejowanych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ustawodawca przewidział możliwość zastosowania 12% stawki podatkowej (do końca 2021 roku obowiązuje w tym zakresie stawka 15%).

Przeczytaj także: Informatyk i Polski Ład. Ryczałt, podatek liniowy czy zasady ogólne - co wybrać w 2022 r.?

Z tego artykułu dowiesz się:
 • Kiedy programista może wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Na co zwrócić uwagę rozważając ryczałt
 • Ile wyniesie nowa składka zdrowotna programisty przy opodatkowaniu ryczałtem
 • Do kiedy można zdecydować się na ryczałt
 • Gdzie i do kiedy złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu


12% stawka ryczałtu dla programistów dotyczy przychodów ze świadczenia usług:
 • związanych z wydawaniem:
  – pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier
  komputerowych w trybie on-line,
  – pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  – pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  – oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

Na co zwrócić uwagę rozważając ryczałt?


Jeżeli działalność programisty nie generuje kosztów albo koszty działalności są niskie, to opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może okazać się atrakcyjne. Wariant ten mogą rozważyć przed wszystkim osoby nie korzystające z ulgi IP BOX. Trzeba jednak zwrócić uwagę na brak możliwości rozliczenia się wspólnie ze współmałżonkiem.

Ta forma opodatkowania nie jest przewidziana dla osób chcących w bliskiej przyszłości kontynuować współpracę ze swoim pracodawcą w tym samym zakresie. Należy mieć świadomość, że podatnik wybierający opodatkowanie w formie ryczałtu utraci do niego prawo, jeśli będzie sprzedawać towary, wyroby lub świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, identyczne jak te, które wykonywał na etacie w roku podatkowym lub w poprzednim. Wówczas, od dnia uzyskania przychodu do końca roku podatkowego będzie musiał opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

W ramach nowych regulacji nie zmieniono dotychczasowej wysokości przychodów uprawniających do skorzystania z tej formy opodatkowania, wobec czego podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:
 • a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
 • b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

fot. vege - Fotolia.com

Ryczałt dla programisty w 2022 r.

Programiści współpracujący w oparciu o umowy B2B wraz z wejściem Polskiego Ładu będą mogli w 2022 r. skorzystać z możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z 12% stawką podatku. Opcja ta dotyczy jednak tylko przychodów ze świadczenia ściśle określonych usług oraz nie może dotyczyć takich samych usług świadczonych na rzecz byłego pracodawcy.


Nowa składka zdrowotna


Za przejrzyste można uznać nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej. O ile podatnikowi nie będzie niestety przysługiwało już prawo do odliczenia 7,75% zapłaconej składki zdrowotnej od podatku, tak sposób jej określenia nie jest skomplikowany i został wyrażony w trzech progach przychodu, gdzie wraz z przekroczeniem każdego z nich składka miesięczna odpowiednio wzrasta.
Przychód Składka miesięczna Składka roczna
poniżej 60 tys. zł 317,83 zł 3 531,45 zł
od 60 tys. zł do 300 tys. zł 529,72 zł 5 885,75 zł
powyżej 300 tys. zł 953,49 zł 10 594,35 zł

Oznacza to, że osiągając przychód np. 15 000 złotych miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące podatnik będzie opłacał składkę zdrowotną w wysokości 317,83 złote miesięcznie. Od momentu przekroczenia 60 000 zł przychodu od piątego miesiąca składka wzrośnie do 529,72 zł miesięcznie.

Do kiedy można zdecydować się na ryczałt?


Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: