eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › PIT za 2006 r. - jaki druk złożyć?

PIT za 2006 r. - jaki druk złożyć?

2007-01-15 14:07

Zakończył się rok 2006, a co za tym idzie podatnicy muszą rozliczyć się z podatku dochodowego za ten rok. Często jednak nie wiedzą, jaki druk zeznania wybrać oraz jakie dołączyć do niego załączniki. Sprawdź, jakie formularze powinieneś złożyć w tym roku.

Przeczytaj także: Zaliczka na podatek od dochodów z zagranicy bez pośrednictwa płatnika

Przypomnijmy że podstawowym terminem składania zeznań podatkowych przez osoby fizyczne za dany rok podatkowy jest 30 kwietnia roku następnego, chyba że termin ten przypada w dzień wolny od pracy, wtedy zgodnie z zasadami Ordynacji podatkowej zostaje on przesunięty na pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym w którym przypadał termin podatkowy. Czyli w przypadku przychodów, dochodów (strat) osiąganych w roku 2006 termin ich rozliczenia przypada w dniu 30 kwietnia 2007 roku (poniedziałek).

Inny termin obowiązuje ryczałtowców, którzy prowadzą zarówno działalność gospodarczą opodatkowaną tym podatkiem jak i rozliczających się w sposób zryczałtowany z tytułu przychodów osiąganych z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Ci mają czas rozliczenia się z fiskusem do dnia 31 stycznia 2007 roku (środa).

Konsekwencje nie złożenia w terminie zeznania podatkowego oraz nie dokonania wpłaty podatku mogą być dla podatnika dotkliwe. W przypadku braku wpłaty podatku, urząd skarbowy naliczy odsetki, które obecnie wynoszą 11 proc. w skali roku. Za nie złożenie w terminie zeznania podatnik może też zostać ukarany grzywną lub pozbawiony wolności. Ponadto przekroczenie terminu złożenia zeznania uniemożliwia podatnikom skorzystania z rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

Pamiętać jednak należy, iż zeznania takiego nie trzeba składać osobiście w siedzibie urzędu skarbowego. Można je również przesłać za pośrednictwem poczty.

Jaki PIT złożyć?


PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2006 roku. Zeznanie składają zarówno podatnicy – przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu jak i podatnicy, którzy postanowili go opłacać z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przypomnijmy, że opłacanie ryczałtu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wyklucza wspólne rozliczenie się małżonków. Wyjątkiem od tej zasady jest wybór opłacania ryczałtu z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

PIT-37 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2006 roku. Zeznanie składają podatnicy, którzy m.in.:
  1. uzyskiwali za pośrednictwem płatnika przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej, m.in. z wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, emerytur lub rent krajowych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego, stypendiów, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  2. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej
  3. nie muszą doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów małoletnich dzieci
  4. nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych
Zeznanie PIT-37 można złożyć indywidualnie, wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

1 2 3

następna

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: