eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Gdzie złożyć rozliczenie roczne PIT?

Gdzie złożyć rozliczenie roczne PIT?

2007-02-19 13:51

Do końca kwietnia 2007 roku większość z nas musi rozliczyć się z dochodów osiągniętych w roku 2006. Pamiętać należy, aby rozliczenia takiego dokonać na stosownym formularzu oraz złożyć go we właściwym urzędzie skarbowym.

Przeczytaj także: Zeznania roczne: który urząd skarbowy właściwy?

Gdzie złożyć zeznanie?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych składają swojego PIT-a w urzędzie skarbowym. O tym, który to urząd decyduje adres zamieszkania podatnika. Uregulowanie to zostało zawarte w art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niego, że urzędem skarbowym w którym należy złożyć zeznanie roczne z uzyskanych dochodów, jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli podatnik w trakcie roku przeprowadzał się kilka razy, a co za tym idzie zmieniał mu się właściwy urząd skarbowy – zeznanie złoży w tym, który był dla niego właściwy na ostatni dzień roku podatkowego, za który dokonuje rozliczenia, nawet wówczas, gdy z dniem 01 stycznia następnego roku podatkowego się przeprowadził.

Przykład
Jan Kowalski mieszka od urodzenia w Gdańsku. 11 lipca 2006 r. przeprowadził się do Krakowa. Z dniem 28 grudnia 2006 r. przeprowadził się do Wrocławia. 31 stycznia 2007 r. przeprowadził się do Poznania, gdzie mieszka do chwili obecnej. Zeznanie podatkowe za rok 2006 złoży w urzędzie skarbowym właściwym dla niego we Wrocławiu – bo tam mieszkał na dzień 31 grudnia 2006 r.

Gdzie rozliczają się małżonkowie?

Małżonkowie – po spełnieniu pewnych warunków – mogą dokonać wspólnego rozliczenia się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązują ich takie same zasady jak w sytuacji, gdy chcieli by się rozliczyć oddzielnie. A więc zeznanie podatkowe składają w urzędzie skarbowym właściwym dla nich ze względu na miejsce zamieszkania. Może jednak zaistnieć sytuacja, w której mają oni różne miejsca zamieszkania, przez co właściwe dla nich są różne urzędy skarbowe – a zeznanie można złożyć tylko w jednym. W takiej sytuacji dokonują oni wyboru, w którym urzędzie skarbowym zamierzają się rozliczyć. Do drugiego można natomiast przesłać pismo informujące o rozliczeniu się z podatku dochodowego od osób fizycznym razem z małżonkiem w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na jego adres zamieszkania.

Przykład
Jan i Maria Kowalscy są małżeństwem o 5 lat. Spełniają warunki do wspólnego rozliczenia się z podatku dochodowego. Jan Kowalski mieszka w Miliczu i właściwy dla niego jest urząd skarbowy w tym mieście. Maria Kowalska mieszka natomiast w Rawiczu i dla niej właściwy urząd skarbowy jest też w tym mieście. Postanawiają rozliczyć się razem w Urzędzie Skarbowym w Miliczu. Składają zatem stosowne zeznanie podatkowe w tym urzędzie.

Adres zamieszkania nie zawsze taki sam jak adres zameldowania

Podatnicy często mylą ze sobą dwa adresy: zameldowania i zamieszkania. Tym samym rozliczają się z podatku dochodowego w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zameldowania. Adresy te bardzo często się pokrywają: mieszkamy tam gdzie jesteśmy zameldowani. Może jednak się zdarzyć, że będą one zupełnie różne. Przypomnijmy zatem, że adresem zamieszkania jest adres, pod którym przebywamy z zamiarem stałego pobytu. Rozliczenie podatkowe składamy w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zamieszkania.

Przykład
Jan Kowalski zameldowany jest we Wrocławiu. Mieszka i pracuje natomiast w Poznaniu – tutaj też zamierza stale przebywać. Zeznanie podatkowe składa we właściwym dla niego urzędzie skarbowym w Poznaniu.

Aby znaleźć właściwy urząd skarbowy, skorzystaj z naszej .
Przeczytaj także: Kto nie musi składać PIT? Kto nie musi składać PIT?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: