eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenia podatkowe małżonków od 2007r.

Rozliczenia podatkowe małżonków od 2007r.

2007-02-16 13:27

Małżonkowie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych. W nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej od 01 stycznia 2007 roku wyjaśniono wątpliwości co do warunków, które muszą oni spełnić, aby z takiego rozliczenia skorzystać.

Przeczytaj także: Preferencyjne rozliczenie podatku także przy spóźnionym PIT

Małżonkowie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych. W nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej od 01 stycznia 2007 roku wyjaśniono wątpliwości co do warunków, które muszą oni spełnić, aby z takiego rozliczenia skorzystać.

Niejasne przepisy

Przypomnijmy, że małżonkowie chcący skorzystać ze wspólnego rozliczenia podatkowego, muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, pozostać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy oraz musi między nimi istnieć wspólność majątkowa. Część tych warunków zostało zapisanych w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego brzmienie obowiązujące do końca 2006 roku jest następujące:

„Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów (…)”

O ile nie ma wątpliwości co do większości warunków, o tyle istnienie wspólności majątkowej budziło spory i sprzeczne interpretacje zarówno ze strony urzędów skarbowych jak i podatników. Jedni uważali bowiem, że wspólność majątkowa musi trwać przez cały rok, inni natomiast byli odmiennego zdania z uwagi na to, że w ustawie nie ma takiego zapisu.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: