eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Rozszerzenie działalności a ryczałt ewidencjonowany

Rozszerzenie działalności a ryczałt ewidencjonowany

2013-02-21 13:28

Rozszerzenie działalności a ryczałt ewidencjonowany

Rozszerzenie działalności a ryczałt ewidencjonowany © nenetus - Fotolia.com

Jeżeli podatniczka nie zgłosiła likwidacji działalności gospodarczej i nie dokonała wyboru innej formy opodatkowania, a jedynie rozszerzyła zakres wykonywanych usług w ramach prowadzonej działalności, ta nadal może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nawet gdy nie dokonano na czas kodów PKD prowadzonej działalności. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 08.02.2013 r. nr IPTPB1/415-732/12-2/MD.

Przeczytaj także: Ryczałt ewidencjonowany wyłącza uwzględnienie kosztów podatkowych

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni prowadzi od 2003 r. działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%, gdzie przeważającym rodzajem działalności było pakowanie towarów (PKD 2007: 82.92.Z).
01 stycznia 2011 r. podpisała umowę na usługi kompletowania przesyłek znajdujących się w różnych częściach magazynów, formowanie z nich jednostek paletowych (lub pojemników), odpowiednie zabezpieczenie ich do transportu oraz przekazywanie ich do uzgodnionego miejsca na terenie magazynów. Powyższe usługi znajdują się pod numerem PKD 52.29.C (PKWiU 52.29.20.0). Za świadczone usługi wnioskodawczyni wystawiała miesięczne rachunki i w terminie odprowadzała od uzyskanego przychodu ryczałt liczony wg stawki 8,5%. Nie dokonała ona jednak aktualizacji kodów PKD prowadzonej firmy. Ten obowiązek wypełniła dopiero 16 sierpnia 2011 r. Zadała pytanie, czy brak tego kodu wyłącza jej prawo do ryczałtu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do przepisu art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

fot. nenetus - Fotolia.com

Rozszerzenie działalności a ryczałt ewidencjonowany

Jeżeli podatniczka nie zgłosiła likwidacji działalności gospodarczej i nie dokonała wyboru innej formy opodatkowania, a jedynie rozszerzyła zakres wykonywanych usług w ramach prowadzonej działalności, ta nadal może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przy czym, aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, o której mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze, stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Przepis ten stanowi, iż pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: