eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zawyżona stawka VAT przy sprzedaży paragonowej

Zawyżona stawka VAT przy sprzedaży paragonowej

2017-10-19 13:47

Zawyżona stawka VAT przy sprzedaży paragonowej

Można korygować błędny VAT przy sprzedaży paragonowej? © FOTOWAWA - Fotolia.com

To ostateczny konsument - czyli osoba fizyczna - ponosi ciężar podatku VAT a nie sprzedawca towarów czy usług. Podatek ten jest bowiem wliczony w cenę usługi lub towaru. Gdy podatek ten jest zawyżony - poprzez zastosowanie błędnej stawki - można go skorygować, ale pod warunkiem zwrócenia różnicy klientowi. Tak twierdzą organy podatkowe. Co innego uznał jednak ostatnio WSA.
Przedstawione wyżej stanowisko jest obecnie reprezentowane przez organy podatkowe. Nic w tym dziwnego - zawyżony VAT zmniejszałby bowiem wpływy do budżetu. Urzędnicy twierdzą, że zwrot zapłaconego podatku od towarów i usług na rzecz Wnioskodawcy, który nie poniósł ekonomicznego ciężaru podatku oznaczałby nieuzasadnione przysporzenie ze strony Skarbu Państwa na rzecz Wnioskodawcy. Zwrot podatku od towarów i usług na rzecz podatnika, który tylko formalnie, a nie faktycznie go zapłacił, prowadziłby do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie sprzedawcy.
Szerzej na temat stanowiska organów podatkowych co do korygowania zawyżonej stawki VAT dla sprzedaży paragonowej pisaliśmy m.in. w artykułach:
- Korekta stawki VAT przy sprzedaży na kasie fiskalnej
- Korekta in minus VAT z paragonów fiskalnych?

I taki też przypadek rozpatrywał WSA w Łodzi w wyroku z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 444/17.

fot. FOTOWAWA - Fotolia.com

Można korygować błędny VAT przy sprzedaży paragonowej?

Fiskus zabrania korygowania stawki VAT, gdy ta została zawyżona, przy sprzedaży paragonowej. Jego zdaniem, aby faktycznie skorygować zawyżony VAT, powstałą różnicę należałoby oddać konsumentowi, na którego to został on przerzucony w chwili sprzedaży. WSA uznał jednak ostatnio że zwrot różnicy klientowi nie jest tutaj niezbędny, zaś przepisy dopuszczają taką korektę.


Wnioskodawca prowadził park rozrywki. Za korzystanie z udostępnianych atrakcji pobierał opłatę od osoby za bilet wstępu. W cenie biletu mieściły się m.in. zwiedzanie wystawy geologiczno-paleontologicznej, spacer z przewodnikiem po ścieżce mezozoicznej oraz zabytkowym parku, korzystanie z palcu zabaw dla dzieci, odkopywanie szkieletu dinozaura i zwiedzanie wystawy o dinozaurach.
Klienci za dodatkową opłatą mogli korzystać też z innych atrakcji. Za dokonane zakupy klienci (obok biletu wstępu) otrzymywali faktury bądź paragony fiskalne.

Od powyższych usług skarżący naliczał 23% VAT. Po analizie przepisów doszedł jednak do wniosku, że te powinny być objęte stawką 8%. Chciał uzyskać potwierdzenie, czy taka stawka jest prawidłowa oraz czy może skorygować wcześniej zawyżony VAT, gdy nie posiada oryginałów paragonów - te trafiły bowiem do klientów?

Ostatecznie fiskus przyznał, że faktycznie usługi świadczone przez skarżącego są opodatkowane preferencyjną stawką VAT. I o ile w przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturami możliwe jest wystawienie faktur korygujących i zmniejszenie podatku należnego, tak odzyskanie tego podatku od sprzedaży dokumentowanej paragonami fiskalnymi jest niemożliwe. Powód? - aby skorygować VAT do 8% skarżący musiałby on odnaleźć swoich klientów i oddać im zawyżony podatek.
Zdaniem fiskusa
Podatek VAT ma charakter cenotwórczy i jego ciężar ponosi co do zasady ostateczny konsument. Natomiast dla podatnika podatek ten jest neutralny, po stronie podatników bowiem istnieje przewidziana prawem możliwość "przerzucania" ekonomicznego ciężaru opodatkowania na inne podmioty (konsumentów, nabywców towarów/usług) wynikająca z obowiązku wliczenia podatku w cenę towaru/usługi. Koszt wadliwego opodatkowania co do zasady nie zostanie poniesiony przez podatnika lecz przez osoby trzecie. W tej sytuacji przyznanie prawa do zwrotu podatku podatnikowi a więc podmiotowi innemu niż podmiot, który rzeczywiście poniósł koszt podatku na skutek wadliwego opodatkowania — nie znajdowałaby uzasadnienia.

Zwrot zapłaconego, przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, podatku od towarów i usług na rzecz Wnioskodawcy, który nie poniósł ekonomicznego ciężaru podatku oznaczałby nieuzasadnione przysporzenie ze strony Skarbu Państwa na rzecz Wnioskodawcy. Zwrot podatku od towarów i usług na rzecz podatnika, który tylko formalnie, a nie faktycznie go zapłacił prowadziłby do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Wnioskodawcy.

Sprawa trafiła do WSA, który z interpretacją fiskusa się nie zgodził. Sąd podkreślił, że użyte w przepisach "zwroty towarów oraz uznane reklamacje" i "oczywiste pomyłki" nie wyczerpują wszystkich zdarzeń mogących stanowić przyczynę korekty, nie oznacza to jednak, że korekta w innych sytuacjach nie powinna mieć miejsca. Możliwość, a wręcz konieczność jej dokonania wynika bowiem bezpośrednio z przepisów ustawy o VAT określających podstawę opodatkowania oraz wysokość opodatkowania.

Niestety zarówno konstrukcja kasy fiskalnej oraz jej zabezpieczenia nie pozwalają na przeprowadzenie tutaj korekty informacji zapisanych już w jej pamięci. W związku z tym korekta taka wymaga innego sposobu udokumentowania - zaprowadzenia odrębnej ewidencji oraz posiadania dowodów potwierdzających zdarzenie będące przyczyną korekty i kwotę korekty.

Niemniej korekta sprzedaży paragonowej jest tutaj możliwa i co ważniejsze - zdaniem sądu nie wymaga posiadania oryginału paragonu fiskalnego wydanego nabywcy, który to jest niezbędny przy korektach spowodowanych oczywistymi omyłkami.

Sąd podkreślił, że dowodzenie błędu na podstawie innych dokumentów niż oryginał paragonu fiskalnego nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa - tym bardziej, że kasa fiskalna umożliwia wielokrotne odczytywanie danych z jej pamięci. Nadto zdaniem WSA możliwość korekty podatku należnego nie zależy od dokonania jego zwrotu na rzecz konsumenta. Trzeba tutaj jednak zaprowadzić stosowną ewidencję oraz gromadzić dowody potwierdzające zasadność korekty.
Sąd wyjaśnił też, że korektę sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej spowodowaną zawyżeniem stawki VAT należy uwzględnić w deklaracji VAT za okres, w którym nieprawidłowość zostanie udokumentowana i ujęta w ewidencji korekt.

Wyrok nie jest prawomocny.

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: