eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dotacja na otwarcie firmy: ryczałt ewidencjonowany na cenzurowanym

Dotacja na otwarcie firmy: ryczałt ewidencjonowany na cenzurowanym

2015-08-20 12:10

Dotacja na otwarcie firmy: ryczałt ewidencjonowany na cenzurowanym

Dotacja © artbeauty - Fotolia.com

Popularną formą aktywizacji bezrobotnych jest udzielanie im dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, którą następnie muszą oni prowadzić przez pewien okres czasu (np. 2 lata). Taki zastrzyk gotówki, zwłaszcza na samym starcie firmy otwieranej przez osobę bezrobotną, jest jak najbardziej pożądany. Niestety od dotacji niekiedy trzeba zapłacić podatek.

Przeczytaj także: Dotacja jako przychód w podatkach dochodowych i obrót w VAT

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Dofinansowania takie wahają się z reguły w granicach od 10 do 20 tysięcy złotych. Dotacja taka to jednak przychód, który podlega regułom ustaw o podatkach dochodowych. Jeszcze kilka lat temu fiskus uznawał, że stanowi ona przychód z innych źródeł, co było bardzo korzystne dla podatników. Nic jednak nie trwa wiecznie. Obecnie pogląd ten nie znajduje u fiskusa uznania. Teraz organy podatkowe twierdzą, że z uwagi na to, iż dofinansowanie to jest ściśle związane z działalnością gospodarczą (mimo faktu, że z reguły jego przyznanie i wypłata następuje jeszcze przed otwarciem firmy), do przychodów z tego źródła należy ją zaliczyć (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 stycznia 2015 r., nr ITPB1/415-1086/14/AK).

Zmiana stanowiska wywołuje brzemienne skutki w zakresie opodatkowania takiej dotacji. Dlaczego?
Otóż art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od tego podatku jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

fot. artbeauty - Fotolia.com

Dotacja

Popularną formą aktywizacji bezrobotnych jest udzielanie im dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, którą następnie muszą oni prowadzić przez pewien okres czasu (np. 2 lata). Niestety od dotacji niekiedy trzeba zapłacić podatek.


Zwolnienie niestety nie oznacza jednak, że podatkami nie trzeba się martwić. Wszystko zależy bowiem także od wybranej formy opodatkowania.

Gdy podatek od dochodu – dotacja zwolniona lub wyłączona z przychodu
Podatku od otrzymanej dotacji nie zapłacą przedsiębiorcy, którzy postanowili opodatkować otwieraną firmę skalą podatkową bądź podatkiem liniowym. Wtedy bowiem przysługuje im wskazane zwolnienie.

Warto tutaj jednak zaznaczyć pewną inną istotną kwestię, która ważniejsza jest z punktu widzenia ryczałtu ewidencjonowanego. Mianowicie co konkretnie będzie przychodem zwolnionym od podatku? - pełna wartość otrzymanej dotacji czy tylko jej część? Wszystko zależy od tego, na co zostanie ona spożytkowana.

Art. 14 ust. 2 pkt 2 przytoczonej ustawy mówi bowiem, że przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.
W związku z tym otrzymane przez bezrobotnego dofinansowanie na otwarcie firmy w części przeznaczonej na zakup środków trwałych w ogóle nie jest przychodem z działalności gospodarczej. Przychodem takim są środki finansowe przekazane na inne cel i to właśnie te korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy.

Dotacja nie wpływa na kartę podatkową


Podatkiem od dotacji nie muszą się martwić także kartowicze. Podatek w tej formie liczony jest bowiem na podstawie określonych ustawowo stawek przez organ podatkowy. To ile faktycznie „zarobił” przedsiębiorca, nie ma tutaj najmniejszego znaczenia.

Ryczałt ewidencjonowany na cenzurowanym czyli dotacja z podatkiem


W najgorszej sytuacji są ryczałtowcy. Przypomnijmy, że ta forma opodatkowania skutkuje płaceniem podatku od przychodu a nie dochodu, ale z zastosowaniem stosunkowo niskich stawek podatku. Dlaczego jednak u nich dofinansowanie może skutkować wystąpieniem podatku?

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: