eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › VAT od środków trwałych przekazanych z firmy do gospodarstwa rolnego

VAT od środków trwałych przekazanych z firmy do gospodarstwa rolnego

2016-10-12 13:57

VAT od środków trwałych przekazanych z firmy do gospodarstwa rolnego

Gospodarstwo © Budimir Jevtic - Fotolia.com

Przedsiębiorca, który likwiduje działalność gospodarczą ma pewne obowiązki względem fiskusa w zakresie VAT. Jednym z nich jest sporządzenie remanentu likwidacyjnego i jego opodatkowanie. Mówiąc innymi słowy od majątku pozostającego mu na dzień likwidacji, musi zapłacić VAT do urzędu skarbowego. Czy tak samo jest w sytuacji, gdy majątek ten trafi do prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego - które jest zwolnione z podatku?

Przeczytaj także: Odliczenie podatku VAT po utracie/rezygnacji ze zwolnienia

Załóżmy, że nasz przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w branży budowlanej (głównie rozbiórki), z tytułu której jest czynnym podatnikiem VAT. Obok firmy posiada także gospodarstwo rolne, gdzie korzysta ze statusu rolnika ryczałtowego. Na potrzeby firmy kupił ciągnik rolniczy oraz przyczepę służące do prac rozbiórkowych. Od zakupów tych odliczył podatek naliczony. Obecnie prowadzoną firmę zamierza zlikwidować, zaś pozostałe na dzień likwidacji ciągnik oraz przyczepę przeznaczyć na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego. Czy w takim przypadku musi się liczyć z koniecznością oddania fiskusowi VAT-u od nich (czy to w postaci podatku należnego od wycofania maszyn z firmy czy też korekty podatku naliczonego)?

Oczywiście opisane maszyny są tutaj jedynie przykładami. Równie dobrze może chodzić o samochód, inny sprzęt budowlany, elektronarzędzia, sprzęt komputerowy czy inne składniki majątku należące do firmy.

Co mówią przepisy?


Otóż przy likwidacji działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany sporządzić spis z natury, w którym wykazuje się nabyte bądź wytworzone towary, od których przysługiwało prawo do odliczenia VAT (czyli mówiąc prościej, gdy z faktur zakupowych można było odliczyć podatek). Spis taki trzeba wycenić i naliczyć od niego VAT wg właściwych stawek na dzień takiej likwidacji. Informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, należy dołączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (czyli likwidacji firmy) - a więc do ostatniej składanej deklaracji.

fot. Budimir Jevtic - Fotolia.com

Gospodarstwo

Rolnicy na potrzeby VAT prowadzą działalność gospodarczą podlegającą pod reżim tej ustawy.


Mówiąc zatem w pewnym uproszczeniu, opodatkować należy wszystkie towary, które pozostały przedsiębiorcy na dzień likwidacji firmy, a przy zakupie bądź wytworzeniu których mógł on odliczyć podatek naliczony. Warto też pamiętać, że nie chodzi tutaj tylko o tzw. towary handlowe czy materiały (służące produkcji), ale także pozostałe składniki majątkowe, czyli m.in. środki trwałe oraz wyposażenie firmy. Powyższe obowiązki wynikają z art. 14 ustawy o VAT.
O obowiązku ujmowania w remanencie likwidacyjnym także środków trwałych wypowiedział się m.in. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pisaliśmy o tym w artykule: TSUE: Majątek trwały w remanencie likwidacyjnym dla VAT

Przenosząc powyższe na potrzeby naszego przykładu zatem podatnik powinien co do zasady wykazać i wpłacić do urzędu skarbowego VAT należny od pozostających mu na dzień likwidacji ciągnika oraz przyczepy. Oczywiście rozliczenie spisu następuje tutaj przez deklarację VAT.

Można by się też pokusić o wycofanie wskazanych składników majątku z firmy przed jej likwidacją. Niestety i takie działanie będzie skutkować koniecznością wykazania VAT. Art. 7 ust. 2 ustawy o VAT mówi bowiem, że na równi z odpłatną dostawą towarów (a więc ich sprzedażą) traktuje się nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa chociażby na potrzeby osobiste przedsiębiorcy, jeżeli przysługiwało mu, w całości lub części (z pewnymi nielicznymi wyjątkami) prawo do odliczenia VAT od ich zakupu, importu czy wytworzenia.
Co ważne nie ma tutaj okresu czasu, po upływie którego z powyższych obowiązków wywiązać się nie trzeba. Nie ma zatem znaczenia, czy zakup nastąpił rok, pięć czy nawet dziesięć lat temu, a nawet wcześniej i wtedy VAT odliczono. Liczy się tylko przysługujące prawo do odliczenia tego podatku.

Ratuje działalność rolnicza


Definicja działalności gospodarczej w podatku VAT jest bardzo szeroka - szersza aniżeli w podatku dochodowym czy ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Otóż obejmuje ona nie tylko pozarolniczą działalność gospodarczą, ale także m.in. działalność rolniczą.
Oznacza to, że każdy rolnik jest podatnikiem VAT i podlega pod reżim tej ustawy. Niemniej większość małych gospodarstw rolnych podatkiem tym się nie przejmuje dlatego, że zostali oni zwolnieni z jego rozliczania, jak też prowadzenia dokumentacji podatkowej (poza koniecznością gromadzenia i przechowywania faktur VAT RR).

Nawet obowiązki w zakresie dokumentowania ich sprzedaży zostały co do zasady przerzucone na nabywców - to czynni podatnicy VAT dokonujący zakupu od tzw. rolnika ryczałtowego, są obowiązani wystawić fakturę VAT RR dokumentującą zawartą transakcję. Rolnik ją jedynie podpisuje oraz przechowuje jeden egzemplarz u siebie.
A ponieważ działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą w myśl ustawy o VAT, to przedsiębiorca z naszego przykładu zamykając swoją firmę i przenosząc przedmiotowy ciągnik oraz przyczepę do prowadzonego gospodarstwa rolnego, nie ma obowiązku wykazywania ich w likwidacyjnym spisie natury. Dalej bowiem prowadzi on działalność w myśl ustawy o VAT, tylko że zwolnioną od tego podatku, zaś opisane maszyny działalności tej mają służyć.

To oznacza jednocześnie, że nie musi tutaj naliczać VAT należnego, który trzeba by oddać fiskusowi.

Uwaga na korektę VAT


Niestety powyższe nie jest równoznaczne z tym, że w ogóle VAT-u oddać nie będzie trzeba. Wszystko bowiem zależy od tego, za ile wskazane składniki majątku zostały nabyte i kiedy. Te dwa czynniki decydują bowiem o ewentualnej korekcie VAT naliczonego od dokonanych zakupów.
W opisanym przypadku zmienia się przeznaczenia przyczepy oraz ciągnika. Dopóki bowiem nasz przedsiębiorca prowadził firmę budowlaną, służyły one działalności opodatkowanej tym podatkiem. W chwili ich przekazania do gospodarstwa rolnego zaczną one natomiast służyć wyłącznie działalności zwolnionej od VAT, a ta nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego.

I tak, jeżeli któraś z tych maszyn kosztowała do 15 tys. zł, korektą VAT nie trzeba się przejmować, gdy pomiędzy jej przyjęciem do używania a przeznaczeniem do działalności rolniczej upłynął okres dłuższy aniżeli rok. Gdy były one droższe - okres korekty obejmuje 5 lat licząc od roku przyjęcia ich do używania.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: