eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Parkowanie samochodu u pracownika z pełnym odliczeniem VAT

Parkowanie samochodu u pracownika z pełnym odliczeniem VAT

2017-05-08 13:21

Parkowanie samochodu u pracownika z pełnym odliczeniem VAT

Jak odliczyć pełny VAT od samochodu osobowego? © moonrise - Fotolia.com

To, że samochód nie jest parkowany przy siedzibie zakładu pracy a przed mieszkaniem pracownika nie oznacza automatycznie, że jest on wykorzystywany w celach mieszanych. I tutaj niekiedy możliwe jest pełne odliczenie VAT. Wszystko zależy od specyfiki branży oraz zapewnionych procedur zabezpieczających przez użytkiem prywatnym.

Przeczytaj także: Odliczenie VAT od paliwa do samochodu: ważne miejsce parkowania

Tak orzekł niedawno, bo 21 lutego 2017 r. NSA (sygn. akt I FSK 1201/15).

Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która zatrudniała przedstawicieli handlowych na terenie całej Polski. Umowy o pracę zawierały informację, że wykonywanie pracy przez danego przedstawiciela ma miejsce na terenie określonego województwa, innego niż to, w którym mieściła się siedziba pracodawcy. W województwach tych spółka nie posiadała własnych lokali. Pracownicy zaczynali i kończyli dzień pracy w miejscu zamieszkania. Otrzymali także do dyspozycji służbowe samochody osobowe. Spółka składała w urzędzie skarbowym informacje VAT-26 i prowadziła ewidencję przebiegu pojazdu dla każdego samochodu.

Nadto spółka ustaliła zasady wykorzystywania samochodów, które wykluczały ich użycie do celów prywatnych pracowników. Nadzorowane było także użytkowanie pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej (poprzez weryfikację ewidencji przebiegu oraz zastosowanie systemu GPS).

Zainteresowana uznała, że w takim stanie faktycznym ma prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych ponoszonych na wspomniane samochody osobowe. Wolała się jednak w tym utwierdzić i wystąpiła o interpretację indywidualną.
Minister Finansów z argumentacją spółki się nie zgodził. Jego zdaniem wprowadzone przez spółkę procedury nie wykluczają użycia samochodów do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą spółki. Dopuszczenie możliwości parkowania pojazdu pod mieszkaniem pracownika powoduje, że wprowadzone przez spółkę zasady nie mogą obiektywnie wykluczyć prywatnego użytku tych pojazdów. Możliwy tutaj jest chociażby dojazd przedstawiciela handlowego z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i odwrotnie samochodem służbowym.

fot. moonrise - Fotolia.com

Jak odliczyć pełny VAT od samochodu osobowego?

Nawet parkowanie samochodu osobowego pod domem czy mieszkaniem pracownika, nie przekreśla pełnego prawa do odliczenia VAT. Wszystko zależy tutaj od specyfiki wykonywanej przez niego pracy jak i podjętych działań zmierzających do wykluczenia użytku prywatnego samochodu.


Na interpretację spółka złożyła skargę do WSA który uznał ją za zasadną. Skarżącą poparł także NSA.
Samochody osobowe wykorzystywane w tzw. sposób mieszany, czyli zarówno w działalności gospodarczej jak i celach prywatnych przedsiębiorcy, jego pracowników, czy innych osób, dają prawo do odliczenia jedynie połowy podatku naliczonego od ich zakupu, leasingu, najmu czy wydatków eksploatacyjnych (w tym paliwa).

Zdaniem WSA i NSA


WSA w swoim stanowisku odniósł się m.in. do wykształconego poglądu w podatku dochodowym, zgodnie z którym przejazdy pracowników mobilnych samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliżu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie służą osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia z pracy (nie są przychodem). Zdaniem WSA nie ma żadnych przeszkód, aby pogląd ten podobnie interpretować na gruncie ustawy o VAT.

Jeżeli zatem możliwość parkowania pojazdu poza siedzibą firmy jest uzasadniona specyfiką prowadzonej działalności, określona została w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u podatnika, zaś podatnik zapewnił odpowiednie mechanizmy kontroli przestrzegania wykorzystania tak postawionych do dyspozycji pracowników pojazdów wyłącznie dla celów związanych z działalnością gospodarczą (wykonywaniem obowiązków służbowych) - trudno podzielić pogląd organu podatkowego, że pojazd taki w istocie służy zarówno działalności gospodarczej jak i celom prywatnym pracowników spółki.
Zdaniem WSA organ też bezpodstawnie założył, że używanie samochodów służbowych przez ww. kategorię pracowników wyłącza możliwość zastosowania art.86a ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT. Przyjmując podejście organu, że sporne zapisy ustawy podatkowej nigdy nie mogłyby zostać zastosowane do tej kategorii pracowników u żadnego pracodawcy.

Tymczasem spółka podjęła niezbędne działania czyniące zadość ustawowym wymogom, w związku z czym nie powinny tutaj mieć zastosowania ograniczenia w odliczaniu VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem firmowych samochodów.

W podobnym tonie wypowiedział się NSA, który także uznał, że w rozpatrywanej sprawie istnieją uzasadnione stanem faktycznym podstawy do odstąpienia od zasady, że wykorzystanie samochodu służbowego na dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca pracy powinno być traktowane jako wykonywane na osobiste potrzeby pracowników (przy założeniu, że pracownik rozpoczyna i kończy dzień pracy pod swoim mieszkaniem).

Ponadto wprowadzenie przez skarżącą regulaminu określającego zasady i sposób wykorzystania pojazdów samochodowych, powadzenie ewidencji przebiegu pojazdów oraz jej weryfikacja, a także zamontowanie w pojazdach systemu GPS - realizują postulat wyłącznego wykorzystywania samochodów do działalności gospodarczej, wykluczając jednocześnie ich użycie do innych celów.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: