eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Parkowanie samochodu pod domem pracownika z pełnym odliczeniem VAT

Parkowanie samochodu pod domem pracownika z pełnym odliczeniem VAT

2018-03-02 13:35

Parkowanie samochodu pod domem pracownika z pełnym odliczeniem VAT

Powierzenie samochodu pracownikowi w podatku VAT © Hanoi Photography - Fotolia.com

Gdy charakter pracy przemawia za tym, że czas przejazdów do klientów oraz powrotu jest ściśle powiązany z wykonywaniem obowiązków służbowych, fiskus nie może pozbawić pracodawcy pełnego odliczenia VAT od samochodów, które zostały powierzone takim pracownikom i są parkowane w ich miejscu zamieszkania.

Przeczytaj także: Parkowanie samochodu u pracownika z pełnym odliczeniem VAT

Do takich wniosków doszedł NSA w wyroku z 9 listopada 2017 r., sygn. akt I FSK 234/16. W rozpatrywanej sprawie spółka zajmowała się przetwórstwem owoców i warzyw, oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produkowanych wyrobów. Sprzedaż odbywała się na terenie całego kraju, a część pracowników firmy stanowią menadżerowie - regionalni kierownicy sprzedaży oraz przedstawiciele handlowi.

Pracownikom tym spółka przekazała służbowe samochody osobowe na potrzeby przejazdów firmowych- po jednym na każdego przedstawiciela. Samochody te spółka dzierżawiła od innej firmy. Z tytułu zawartej umowy dzierżawy spółka obowiązana jest płacić: czynsz dzierżawny, koszty związane z eksploatacją samochodów, ubezpieczenie samochodów, opłaty serwisowe na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług kompleksowej obsługi serwisowej pojazdów.

Wskazane samochody są wykorzystywane wyłącznie do przejazdów służbowych. Opracowano regulamin, który zobowiązał pracowników do korzystania z nich wyłącznie w celach służbowych w dniach pracy, a w innych dniach tylko w celu odbycia podróży służbowej. Każdy pracownik, któremu powierzono pojazd, został też zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu za pomocą systemu GPS, która to zawiera elementy wymagane przepisami ustawy o VAT.
Takie korzystanie z pojazdów jest też kontrolowane przez spółkę. Monitoring odbywa się na bieżąco m.in. przez kierowników mających dostęp do aplikacji automonitoringu oraz pion techniczny spółki. Kontrolowane są też prowadzone ewidencje przebiegu pojazdów.

fot. Hanoi Photography - Fotolia.com

Powierzenie samochodu pracownikowi w podatku VAT

W przypadku pracowników mobilnych ich praca nie rozpoczyna się z chwilą dojazdu do pierwszego klienta i pożegnania się z ostatnim danego dnia. Charakter ich pracy przemawia za tym, że także pierwszy przejazd z domu i ostatni powrót do domu może być kwalifikowany jako związany z działalnością pracodawcy. W efekcie samochody tak wykorzystywane dają prawo do pełnego odliczenia VAT.


Opisane wyżej samochody są parkowane w miejscu zamieszkania pracowników, którym pojazdy te zostały powierzone lub w innym miejscu gwarantującym bezpieczeństwo parkowania, gdyż pracownicy ci mieszkają w znacznej odległości od siedziby firmy i odwożenie samochodów do siedziby spółki skutkowałoby zwiększeniem kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania pracownika do siedziby pracodawcy oraz skracałoby znacznie dzień pracy pracowników. Pracownicy ponoszą przy tym odpowiedzialność (także materialną) za powierzone im samochody.

Spółka spytała fiskusa, czy może odliczyć pełny VAT od czynszu dzierżawy oraz eksploatacji powyższych samochodów osobowych. Fiskus uznał oczywiście że nie. Jego zdaniem pracodawca udostępnia tyutaj pracownikom samochody służbowe, z przeznaczeniem na dojazdy z pracy do miejsca zamieszkania, a tym samym zaspokajają one w pierwszym rzędzie potrzeby prywatne pracownika, gdyż to pracownik, bez względu na odległość od miejsca pracy, ma osobiście zadbać o możliwość terminowego rozpoczęcia wykonywania obowiązków służbowych.

Sprawa trafiła do sądu, a ten w obydwu instancjach przyznał rację skarżącej.
Czy okoliczność, że podatnik umożliwia pracownikowi mobilnemu parkowanie powierzonego mu samochodu w miejscu zamieszkania, wyklucza przyjęcie, że samochód ten wykorzystywany jest wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej?

To pytanie, na które odpowiedział sąd w rozpatrywanej sprawie.

Fiskus błędnie przyjął, że dojazd z miejsca pracy do miejsca zamieszkania pracownika i z powrotem nie ma tutaj związku z działalnością gospodarczą, a spełnia jedynie potrzeby prywatne pracowników.

Zasada ta ma wprawdzie zastosowanie w większości przypadków, ale nie w rozpatrywanej sprawie. Charakter prowadzonej działalności może bowiem wymuszać na pracodawcy zapewnienie nieodpłatnego transportu dla pracowników i wówczas takie zapewnienie transportu jest traktowane jako związane z prowadzoną przez niego działalnością.
Tak jest właśnie m.in. w przypadku pracowników mobilnych (nie mających stałego lub zwykłego miejsca pracy).

Sąd podkreślił, że obowiązki pracownicze tzw. pracownika mobilnego (przedstawiciela handlowego) nie zaczynają się zasadniczo z chwilą rozpoczęcia wizyty u pierwszego klienta i nie kończą wizytą u ostatniego klienta. Przy tej grupie pracowników czas ich przejazdów do klientów oraz powrotu do miejsca zamieszkania jest ściśle związany z charakterem ich pracy, a tym samym pozostaje w ścisłym związku z działalnością gospodarczą podatnika, na rzecz którego świadczą pracę.
Dlatego właśnie przejazdy powierzonymi samochodami do klientów oraz powrót nimi do miejsca zamieszkania, jest tutaj traktowany jako wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w myśl przepisów ustawy o VAT.

Oczywiście powyższe ma zastosowanie, jeżeli określone przez podatnika zasady jego używania, dodatkowo potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tego pojazdu ewidencją przebiegu pojazdu, wykluczają jego użycie do innych celów, niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: