eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kiedy student zapłaci podatek od udzielonych korepetycji?

Kiedy student zapłaci podatek od udzielonych korepetycji?

2017-08-22 12:17

Kiedy student zapłaci podatek od udzielonych korepetycji?

Korepetycje też są opodatkowane © highwaystarz - Fotolia.com

Wakacje to dla części studentów czas odpoczynku i podróży po świecie. Inni w tym czasie starają się zarobić, a ci, którym egzaminy "nie poszły" przygotowują się do tzw. kampanii wrześniowej. Często swoich młodszych kolegów uczą tutaj studenci ze starszych roczników, którzy dany przedmiot już mają za sobą. Studenci też chętnie uczą młodszą młodzież. Nie powinni tutaj jednak zapominać, że z zarobionych w taki sposób pieniędzy trzeba się rozliczyć z fiskusem.

Przeczytaj także: Jak nauczyciel może rozliczyć podatek z udzielania korepetycji?

Zasada powszechności opodatkowania wyrażona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c tej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Wszelkie dochody podatnika, za wyjątkiem zwolnionych oraz tych, od których zaniechano poboru podatku, są opodatkowane PIT-em.

Co do zasady natomiast przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w danym roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zdecydowana większość uzyskiwanych przychodów opodatkowana jest skalą podatkową. Dochody do kwoty 85 528 zł opodatkowane są tutaj stawką 18% zaś nadwyżka ponad ten limit stawką 32%. Każdy, kto uzyskuje takie dochody ma przy tym prawo do kwoty wolnej od podatku. Ta jednak od 2017 r. jest zmienna i uzależniona od wysokości zarobionych pieniędzy.
Osoby, których wszystkie dochody opodatkowane skalą podatkową w skali roku nie przekroczą 6 600 zł mają prawo do kwoty wolnej w wysokości 6 600 tys. zł. Nie zapłacą zatem od nich żadnego podatku. Przy dochodach powyżej 6 600 zł kwota wolna jest sukcesywnie zmniejszana do poziomu 3 091 zł, który to osiąga przy dochodzie 11 000 zł. W takiej wysokości przysługuje ona podatnikom zarabiającym pomiędzy 11 000 zł a 85 528 zł. Przy zarobkach powyżej tego progu - a do kwoty ok. 127 000 zł kwota wolna od podatku ulega stopniowemu obniżaniu, zaś zarabiający powyżej 127 000 zł są jej pozbawieni.

Rozliczenie korepetycji


Przychody z korepetycji są opodatkowane.Jak jednak się z nich rozliczyć z fiskusem? Wszystko zależy od „skali działalności”.

I tak jeżeli korepetytor zrobił sobie z udzielania korepetycji stałe źródło dochodów, powinien otworzyć działalność gospodarczą. To z kolei pozwala na wybranie najbardziej optymalnej formy opodatkowania. Firmy jednak nie otwierają studenci, którzy na korepetycjach chcą tylko trochę dorobić w wakacje.

fot. highwaystarz - Fotolia.com

Korepetycje też są opodatkowane

Odpłatne udzielanie korepetycji jest opodatkowane. Studenci, którzy chcą w ten sposób dorobić np. w wakacje, wynagrodzenie powinni zaliczyć do innych źródeł przychodu. Jeżeli ich dochód nie przekroczy 6,6 tys. zł, nie zapłacą od zarobionych pieniędzy podatku. Muszą jednak złożyć rocznego PIT-a.


Pozostali nie mają wyboru co do tego, w jaki sposób dochody rozliczą. I tak jeżeli korepetytora zatrudniła na umowę zlecenie zewnętrzna firma - przychody z tego tytułu będą rozliczane w ramach działalności wykonywanej osobiście.

W zdecydowanej większości przypadków jednakże zleceniodawcami będą tutaj osoby fizyczne nie prowadzące firmy, czyli sam uczeń/student zainteresowany korepetycjami bądź jego rodzice. W takim przypadku otrzymane wynagrodzenie należy rozliczyć w ramach innych źródeł przychodu.
Podatku nie trzeba będzie tutaj zapłacić, jeżeli uzyskane dochody nie przekroczą kwoty wolnej od podatku na poziomie 6,6 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że chodzi tutaj o sumę wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku, a opodatkowanych skalą podatkową.

Czy płacić zaliczki na podatek?


Udzielanie korepetycji poza firmą na zlecenie osób prywatnych jest niczym innym, jak zawarciem tzw. „prywatnej umowy cywilnoprawnej”. W takim przypadku nie występuje płatnik podatku. Wszystkie obowiązki związane z rozliczeniem z fiskusem spoczywają tutaj na zleceniobiorcy - korepetytorze. On sam musi obliczyć oraz wpłacić należny podatek fiskusowi. Musi także sporządzić zeznanie roczne. W trakcie roku nie ma jednak obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, chyba że postanowi inaczej - wówczas te będzie liczył wg najniższej stawki podatku (18% - chyba że wybierze stawkę 32%) oraz wpłacał do 20-tego dnia miesiąca następującego po tym, w którym uzyskano wynagrodzenie.

Koszty podatkowe


Korepetytorowi udzielającemu prywatnie lekcji przysługują także koszty uzyskania przychodu. Te mogą być określane w wartości rzeczywistej albo ryczałtowo. Pierwszy wariant musi być odpowiednio udokumentowany oraz jest stosowany tylko wówczas, gdy przynosi większe korzyści niż koszty ryczałtowe. Koszty ryczałtowe to natomiast 20% uzyskanego przychodu (studenci na ogół nie są objęci ZUS-ami).

Reasumując student nie zapłaci podatku od udzielanych prywatnie korepetycji, jeżeli uzyskany z tego tytułu dochód (a więc otrzymane wynagrodzenie pomniejszone o koszty jego uzyskania) w skali roku nie przekroczy kwoty wolnej od podatku w wymiarze 6,6 tys. zł.

Formularz, na którym należy dokonać rocznego rozliczenia dochodów z tytułu korepetycji, będzie różny. Jeżeli wynagrodzenie uzyskane z tytułu ich udzielania jest zaliczane do innych źródeł przychodów (czyli poza firmą bez pośrednictwa płatnika), rozliczenia dokonuje się na PIT-36. Złożenie tego rozliczenia może być jedynym obowiązkiem związanym z udzielaniem korepetycji.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: