eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zaliczka na podatek od umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi

Zaliczka na podatek od umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi

2018-04-06 13:47

Zaliczka na podatek od umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi

Kto płaci podatek od umowy o dzieło? © Rostislav Sedlacek - Fotolia.com

Dwie osoby nieprowadzące działalności gospodarczej zawarły pomiędzy sobą umowę o dzieło. Wykonanie dzieła nastąpi oczywiście za wynagrodzeniem. Czy w takim przypadku konieczne jest pobranie i wpłacenie na konto fiskusa zaliczki na podatek? Kto powinien dopełnić ewentualnych obowiązków z tym związanych i jak takie wynagrodzenie rozliczyć w rocznym PIT?

Przeczytaj także: Wybór właściwego zeznania podatkowego PIT 2017

Umowa o dzieło została zdefiniowana w art. 627 Kodeksu cywilnego.
Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Dalsze przepisy Kodeksu cywilnego wskazują sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za wykonane dzieło (co do zasady kwota ustalona przez strony umowy). A skoro dzieło jest wykonywane za wynagrodzeniem, pojawia się pytanie o to, czy i jak należy je opodatkować.

Jak się nietrudno domyślić, przychód z takiego tytułu oczywiście jest przychodem podatkowym, który podlega opodatkowaniu. Zasady rozliczenia podatku będą jednak różne w zależności od statusu stron zawartej umowy.

W naszym przypadku umowa o dzieło została zawarta pomiędzy dwiema osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Przychód oczywiście powstaje tutaj po stronie osoby otrzymującej wynagrodzenie za wykonane dzieło. W opisanej sytuacji owo wynagrodzenie nie stanowi przychodu z działalności wykonywanej osobiście (zlecającym wykonanie dzieła musiałby bowiem być w takim przypadku przedsiębiorca czy inna instytucja, nie zaś osoba nieprowadząca działalności gospodarczej).
Wynagrodzenie to stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te są opodatkowane skalą podatkową.

Taka jego klasyfikacja pociąga natomiast za sobą odpowiedni sposób rozliczenia już samego podatku. Otóż na zamawiającym dzieło (który nie jest przedsiębiorcą) nie ciążą tutaj obowiązki płatnika. W rezultacie nie jest on obowiązany do obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczki na podatek od wypłaconego wykonawcy dzieła wynagrodzenia. Nie musi on też sporządzać żadnych informacji czy deklaracji podatkowych.

fot. Rostislav Sedlacek - Fotolia.com

Kto płaci podatek od umowy o dzieło?

Wynagrodzenie otrzymane z tytułu wykonania dzieła trzeba opodatkować - na ogół wg skali podatkowej. To, jaki status mają strony umowy o dzieło, decyduje natomiast o zasadach rozliczenia tego podatku. W sposób specyficzny jest dla przykładu rozliczane wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.


Wszystkie obowiązki związane z rozliczeniem podatku od wynagrodzenia należnego za wykonane dzieło w takim przypadku spoczywają na wykonawcy dzieła.

I tak wykonawca dzieła (na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej) może podjąć decyzję o samodzielnym obliczaniu i wpłacaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (zgodnie z art. 44 ust. 1c ustawy). Jest to jednak rozwiązanie dobrowolne a nie obowiązkowe.
Jeżeli jednak zdecyduje się na takie rozwiązanie, musi pamiętać, że ten sposób rozliczania należy stosować do końca danego roku podatkowego (art. 44 ust. 1d ustawy). Nie może wystąpić sytuacja, w której to od jednego takiego wynagrodzenia zaliczka zostanie wyliczona i odprowadzona, a od kolejnych już nie.

Przy wyborze rozliczania zaliczek należy pamiętać, że te wpłaca się za okresy miesięczne od dochodów (fizycznie) uzyskanych z tego tytułu (w danym miesiącu) na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano dochód, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, czyli do 30 kwietnia roku następnego (art. 44 ust. 1f ustawy).

Rozliczenie roczne wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło


W przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło zawartej pomiędzy osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie występuje płatnik podatku. Przypomnijmy, że tym jest podmiot wypłacający wynagrodzenie (czyli tutaj zlecający wykonanie dzieła), a obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia.

Wprawdzie sam wykonawca dzieła zaliczkę tę może obliczyć i odprowadzić na konto fiskusa samodzielnie, niemniej nie oznacza to, że automatycznie staje się on płatnikiem. Nadto wpłata zaliczka jest tutaj dobrowolna a nie obowiązkowa.

Brak płatnika determinuje natomiast wybór odpowiedniego zeznania podatkowego. Przypomnijmy, że dla przychodów opodatkowanych skalą podatkową przewidziano dwa rodzaje formularzy zeznań rocznych: PIT-37 oraz PIT-36. Ten drugi jest właściwy m.in. w przypadku, gdy uzyskano przychody z innych źródeł opodatkowane skalą, od których to ani płatnik ani podatnik nie byli obowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. To zatem ten formularz powinien wypełnić wykonawca dzieła.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: