eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Komornik sądowy bez VAT rozliczy w pełni samochód osobowy

Komornik sądowy bez VAT rozliczy w pełni samochód osobowy

2020-02-11 13:16

Komornik sądowy bez VAT rozliczy w pełni samochód osobowy

Komornik sądowy - zmiana statusu w VAT a konsekwencje w PIT © mariusz szczygieł - Fotolia.com

Po zmianie przepisów, jakie obowiązują od 2019 r., interpretacja ogólna Ministra Finansów rozwiała wszelkie wątpliwości - czynności komorników sądowych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Ma to również swoje konsekwencje w PIT - dzięki luce w przepisach komornik sądowy może zaliczyć w koszty podatkowe wydatki związane z eksploatacją samochodu w 100%.

Przeczytaj także: Leasing samochodu osobowego w 2020 roku

Co się zmieniło od 2019 roku


Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2019 r. (PT9.8101.1.2019), poruszyła temat statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Powodem jej wydania była zmiana przepisów ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, które zaczęły obowiązywać od 2019 r. W oparciu o te zmienione przepisy Minister Finansów stwierdził, że komornicy sądowi nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o Vat, a co za tym idzie nie są podatnikami podatku Vat i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem Vat.

Interpretacja ogólna odnosi się w swej treści tylko i wyłącznie do czynności wykonywanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Opłaty za czynności nieegzekucyjne


Zgodnie z obowiązującymi regulacjami komornik sądowy może również wykonywać czynności nieegzekucyjne. W jednej z ostatnich interpretacji podatkowych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej tak ocenił działalność komornika sądowego w ramach tego rodzaju czynności: „Wnioskodawca w związku z podejmowanymi czynnościami tzw. nieegzekucyjnymi UKS, od 1 stycznia 2019 r. jest podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, wykonującym ww. czynności w ramach działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym pobierane przez Wnioskodawcę opłaty z tytułu czynności nieegzekucyjnych UKS podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług” - interpretacja podatkowa z dnia 16 września 2019 r. 0111-KDIB3-1.4012.544.2019.1.WN.

Jako uzasadnienie podano, że wykonywane przez komornika czynności nieegzekucyjne mogą być oparte o nakaz organu władzy lub są realizowane z mocy prawa, a ponadto są wykonywane na podstawie umów ze zlecającymi i w każdym przypadku mają charakter odpłatny. Są to opłaty o charakterze innym niż opłaty egzekucyjne. Opłaty te stanowią w całości wynagrodzenie za wykonywane przez komornika czynności i nie stanowią publicznoprawnych należności budżetowych.

fot. mariusz szczygieł - Fotolia.com

Komornik sądowy - zmiana statusu w VAT a konsekwencje w PIT

Czynności komornicze wykonywane wyłącznie w ramach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego nie są objęte VAT-em. W takim zakresie bowiem komornik nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej. Inaczej jest w przypadku czynności nieegzekucyjnych. Takie podejście dało komornikom furtkę do korzystania zwolnienia z VAT, a to może mieć dodatkowe plusy chociażby w podatkowym rozliczaniu samochodów osobowych.


Komornik sądowy obecnie


Pomimo zmiany przepisów dotyczących komorników sądowych i pomimo wydania interpretacji ogólnej, jeśli komornik sądowy nadal wykonuje czynności opodatkowane podatkiem Vat (czynności nieegzekucyjne), nie ma on możliwości, aby dokonał wyrejestrowania z rejestru podatku Vat. Nie spełniona jest przesłanka, mówiąca o tym, że zaprzestano wykonywania czynności opodatkowanych. Możliwe jest jednak skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego z podatku Vat na podstawie art. 113, do czego konieczne jest złożenie aktualizacji VAT-R, a następnie dokonanie korekty podatku Vat, wcześniej odliczonego.

Jeśli jednak komornik sądowy podejmie decyzję o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych, możliwe jest wyrejestrowanie się z rejestru podatników Vat. Takie wyrejestrowanie musi nastąpić na formularzu VAT-Z, co połączyć należy z obowiązkiem sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ustawy o Vat.

Zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych, jeśli nie będzie wiązało się z samodzielnym wyrejestrowaniem z Vat, spowoduje, że organ podatkowy zrobi to za komornika sądowego, gdy ten nie wykona czynności podlegających opodatkowaniu przez okres 10 miesięcy.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na podstawie art 14 ustawy o Vat potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych ostatnio interpretacjach - interpretacja z dnia 29.11.2019 r. 0115-KDIT1-2.4012.539.2019.2.KJ: „Skoro w okolicznościach niniejszej sprawy - jak wynika z treści wniosku - podatnik złożył VAT-Z w związku faktycznym zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, to zastosowanie znajdzie art. 14 ustawy, a tym samym Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia w remanencie likwidacyjnym towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 14 ust. 4 ustawy).”

Koszty związane z samochodem w 100%


Warto pamiętać, że zmiana statusu komornika sądowego na gruncie podatku Vat ma swoje konsekwencje w podatku dochodowym. Jeśli komornik sądowy będzie nadal podatnikiem Vat z racji wykonywanych czynności nieegzekucyjnych, wydatki związane z używaniem samochodu osobowego będą kosztami podatkowymi tylko w wysokości 75%, jeśli samochód będzie wykorzystywany również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

Natomiast jeżeli nastąpi wyrejestrowanie komornika sądowego z rejestru podatników Vat, pojawi się możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z używaniem samochodu w 100%. Związane jest to z istnieniem luki w przepisach, polegającej na tym, że osoba wyrejestrowana z Vat nie może być zobowiązana do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, gdyż o tej ewidencji jest mowa w przepisach, które w odniesieniu do takiego podmiotu nie mają zastosowania – wynikają z ustawy o Vat. W konsekwencji nie mogą mieć zastosowania ograniczenia związane z zaliczeniem do kosztów podatkowych wydatków w wysokości 75% (stosując te ograniczenia podatnik nie byłby w stanie skorzystać z możliwości zaliczenia w koszty podatkowe 100% wydatków samochodowych).

oprac. : Michał Jucha / Doradztwo Podatkowe Graczyk

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: