eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jak ujmować faktury korygujące in plus po stronie sprzedawcy od 1 stycznia 2021 r.?

Jak ujmować faktury korygujące in plus po stronie sprzedawcy od 1 stycznia 2021 r.?

2021-04-05 17:25

Jak ujmować faktury korygujące in plus po stronie sprzedawcy od 1 stycznia 2021 r.?

SLIM VAT: faktury korygujące zwiększające podstawę opodatkowania © apops - Fotolia.com

W drodze przypomnienia, ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419, dalej jako: ustawa zmieniająca) wprowadziła pakiet rozwiązań tzw. SLIM VAT, który określa zasady rozliczania faktur korygujących in plus.

Przeczytaj także: SLIM VAT: Faktury korygujące in minus w 2021 roku w przykładach

Przed 1 stycznia 2021 r. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa o VAT) nie regulowały kwestii ujmowania faktur korygujących in plus. W praktyce przyjmowano, że moment ujęcia korekty po stronie sprzedawcy zależy od przyczyny jej wystawienia.

Pakiet SLIM VAT unormował kwestię rozliczania korekt in plus w oparciu o dotychczas stosowaną praktykę.

Od 1 stycznia 2021 r. stosownie do art. 29a ust. 17 ustawy o VAT w przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Wobec czego, moment korekty podstawy opodatkowania zależy od przyczyny korekty. Jeżeli przyczyna zaistnienia korekty występowała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, w wyniku czego podatek należny został wykazany w zaniżonej wysokości, to podatnik zobowiązany jest do dokonania korekty wstecznej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.

fot. apops - Fotolia.com

SLIM VAT: faktury korygujące zwiększające podstawę opodatkowania

Pakiet SLIM VAT, który wszedł w życie z początkiem 2021 r., wprowadził do przepisów ustawy o VAT zasady korygowania faktur zwiększających podstawę opodatkowania, które wcześniej wypracowało orzecznictwo sądowe. Mianowicie to, kiedy korektę zwiększającą podatek należny powinien wykazać sprzedawca, zależy od przyczyn zaistniałej korekty.


Przykład: podatnik X sprzedał klientowi 100 sztuk towaru. Wystawił fakturę dokumentującą sprzedaż 5.02.2021 r., oraz ujął tą transakcję w deklaracji za luty. Po dokonaniu sprzedaży podatnik zorientował się, że na wystawionej fakturze przez pomyłkę wpisał zaniżoną cenę jednostkową towaru, w wyniku czego kwota podstawy opodatkowania i podatku należnego została wykazana w zaniżonej wysokości. Podatnik X wystawił fakturę korygującą 1.03.2021 r. W tej sytuacji podatnik X powinien dokonać korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym została wykazana ta dostawa, czyli za luty 2021 r.

Z kolei, w sytuacji w której przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania wystąpiła po sprzedaży, korekty podstawy opodatkowania dokonuje się na bieżąco w momencie zaistnienia zdarzenia skutkującego podwyższeniem ceny.

Przykład: w związku ze świadczeniem usług transportowych podatnik Y wystawił fakturę 1.02.2021 r. na rzecz kontrahenta. Podatnik Y wykazał obowiązek podatkowy w rozliczeniu za luty 2021 r. Miesiąc później, mając na uwadze wysoką jakość świadczonych przez podatnika Y usług, pomiędzy kontrahentami zostało zawarte porozumienie, w formie aneksu do umowy, w którym strony ustaliły, że cena wykonanych usług transportowych zostanie zwiększona o 5%. W konsekwencji podatnik Y wystawił w marcu fakturę korygującą podwyższającą podstawę opodatkowania i podatek należny. Wobec tego, podatnik Y powinien rozliczyć fakturę korygującą w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym powstała przyczyna korekty, czyli marzec 2021 r.

Powyżej opisana zasada, zgodnie z którą korekta jest uzależniona od przyczyny jej wystąpienia ma także zastosowanie do ujmowania korekt z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz importu usług.

Stosownie do art. 12 ustawy zmieniającej, powyższe przepisy stosuje się do faktur korygujących od 1.01.2021 r.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

  • Korekta faktury VAT

    Dzień dobry, we wrześniu 2017 będąc jeszcze rolnikiem ryczałtowym zapłaciłem zaliczkę na zakup maszyny w wysokości 10 tys. zł brutto ...

  • Faktura VAT

    Witam, wystawiliśmy faktury z datą wystawienia i sprzedaży w dniu 31.12.2013 r. z błędnym numerem faktury. Czy powinnam wystawić faktury ...

  • Więcej porad znajdziesz w dziale Porady WIĘCEJ

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: