eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga dla klasy średniej. Kto na niej skorzysta. Jak i kiedy zrezygnować.

Ulga dla klasy średniej. Kto na niej skorzysta. Jak i kiedy zrezygnować.

2022-01-18 09:47

Ulga dla klasy średniej. Kto na niej skorzysta. Jak i kiedy zrezygnować.

Ulga dla klasy średniej. Kto na niej skorzysta. Jak i kiedy zrezygnować. © 39939170_bzyxx - fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Jedną z nowości wprowadzonych przez Polski Ład jest ulga dla klasy średniej. Polega ona na odliczeniu od dochodu określonej kwoty, która uzależniona jest od uzyskanych przez podatnika dochodów. Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał w danym roku podatkowym łączne przychody od 68 412 zł do 133 692 zł. Przedstawiamy przygotowany przez Ministerstwo Finansów szczegółowy poradnik wyjaśniający, kto i kiedy może skorzystać z ulgi oraz w jakich przypadkach lepiej złożyć wniosek o rezygnacji z ulgi (wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej).

Przeczytaj także: Jak skorzystać z ulgi dla klasy średniej i kiedy się ona opłaca?

Z tego artykułu dowiesz się:
 • Na czym polega ulga dla klasy średniej
 • Kto może skorzystać z ulgi dla klasy średniej
 • Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym
 • Jak pracodawca oblicza ulgę dla klasy średniej w poszczególnych miesiącach
 • Kiedy zrezygnować z ulgi dla klasy średniej
 • Jak powinien wyglądać wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej (plus bezpłatny wzór wniosku do pobrania)


Na czym polega ulga dla klasy średniej


Ulga polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów.

Kto może skorzystać z ulgi dla klasy średniej


Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał przychody:
 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) lub
 • z działalności gospodarczej, podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne
w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Prawo do ulgi mają również osoby, które uzyskują przychody z pracy na etacie poza granicami kraju, zobowiązane do samodzielnego obliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek.

fot. 39939170_bzyxx - fotolia.com

Ulga dla klasy średniej. Kto na niej skorzysta. Jak i kiedy zrezygnować.

Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu określonej kwoty, która uzależniona jest od uzyskanych przez podatnika dochodów. Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał w danym roku podatkowym łączne przychody od 68 412 zł do 133 692 zł. W trakcie roku można zrezygnować ze stosowania ulgi, składając wniosek do pracodawcy.


Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym


Kwotę ulgi ustala się indywidualnie w zależności od wysokości przychodu (w tabeli jako „A”).

Po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym będzie obliczana według wzoru:

fot. mat. prasowe

Wzór 1. Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym

Kwotę ulgi ustala się indywidualnie w zależności od wysokości przychodu.


Jak pracodawca oblicza ulgę dla klasy średniej w poszczególnych miesiącach


W trakcie roku Twój pracodawca przy obliczaniu zaliczek na poda tek stosuje ulgę „z urzędu”, dlatego nie musisz składać wniosku o stosowanie tej ulgi.

Jeżeli nie chcesz, aby pracodawca stosował ulgę dla klasy średniej w trakcie roku, powinieneś o tym poinformować swojego pracodawcę.

Ulga jest stosowana za miesiące, w których uzyskałeś przychody z pracy na etacie w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł.

Przychodami ze stosunku pracy są – oprócz świadczeń pieniężnych – również świadczenia rzeczowe oraz nieodpłatne (np. pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenia, PPK w części finansowanej przez pracodawcę).

W kwocie przychodów warunkujących zastosowanie ulgi nie uwzględnia się jednak przychodów zwolnionych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczeni a społecznego, w tym również w sytuacji, gdy są one wypłacane przez pracodawcę (zasiłki to nie przychody z pracy, a z innych źródeł).

W trakcie roku możesz zrezygnować ze stosowania ulgi, składając wniosek do pracodawcy.

Nie ma urzędowego wzoru wniosku o niestosowanie ulgi, ale musi on zostać złożony na piśmie (pobierz przykładowy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej). Taki wniosek składasz odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Pracodawca zaprzestanie stosowania ulgi najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu przez Ciebie wniosku, ponieważ w tym miesiącu, w którym złożyłeś wniosek, może już nie wypłacać żadnych przychodów.

Ważne!
Jeżeli zrezygnowałeś z ulgi dla klasy średniej w trakcie roku, nie tracisz prawa do skorzystania z niej po zakończeniu roku. Po spełnieniu warunków zarówno w zakresie źródeł przychodów jak i limitów, możesz w zeznaniu podatkowym skorzystać z odliczenia ulgi za cały rok.

W rozliczeniu rocznym stosujesz ulgę w wysokości obliczonej według wzoru 1. (w tabeli powyżej).


fot. mat. prasowe

Zaliczki na podatek od wynagrodzenia przy zastosowaniu i niezastosowaniu ulgi dla klasy średniej

Symulacja zastosowania i niezastosowania ulgi dla klasy średniej przy wyliczaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia ze stosunku pracy - z uwzględnieniem podstawowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów


Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym
– rozliczam się indywidualnie


Jeżeli po zakończeniu roku rozliczasz się indywidualnie i chcesz skorzystać z ulgi dla klasy średniej, uwzględnij łączne przychody z pracy oraz z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej. Jeżeli łączny przychód mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, masz prawo do ulgi.

Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym
– rozliczam się z małżonkiem


W przypadku wspólnego opodatkowania małżonków, każdy z małżonków może skorzystać z odliczenia, jeżeli spełnia warunki do jego zastosowania (uzyskuje przychody ze wskazanych źródeł i jego roczne przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692).

Jeżeli małżonkowie składają wspólne zeznanie podatkowe, z ulgi dla klasy średniej może skorzystać:
 • każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych uprawniających do ulgi przychodów małżonków, mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł lub
 • ten małżonek (a także każdy z nich indywidualnie), którego przy chody mieszczą się we wskazanym przedziale.

Ważne!
Jeżeli małżonkowie zdecydowali się na obliczenie ulgi od połowy łącznego przychodu, to nie mogą zastosować mieszanego sposobu jej uwzględniania. Oznacza to, że jeden z nich nie może uwzględnić „swojej podstawy ulgi” obliczanej od indywidualnych przychodów, a drugi – podstawy obliczonej od połowy ich wspólnych przychodów. W tym przypadku prawo do ulgi ustala się zawsze od połowy łącznych przychodów małżonków.

Taki „wspólny” sposób skorzystania z ulgi jest też możliwy, gdy jeden z małżonków nie uzyskuje żadnych przychodów.


fot. mat. prasowe

Wspólne rozliczenia małżonków - roczny podatek przy zastosowaniu i niestosowaniu ulgi

Przykładowa symulacja zastosowania i niezastosowania ulgi dla klasy średniej przy rozliczeniu małżonków dla przychodów z wynagrodzenia za pracę na etacie - z uwzględnieniem podstawowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodówREKLAMA

Przekaż 1,5% podatku Fundacji Dr Clown i spraw, by mali pacjenci znów poczuli radość!

Pobyt w szpitalu to bardzo trudne doświadczenie dla dziecka. Szpital to brak poczucia bezpieczeństwa i tęsknota za bliskimi. To lęk przed bolesnymi zabiegami i samotność.

Ponad 600 wolontariuszy Fundacji Dr Clown odwiedza rocznie prawie 60 000 dzieci w szpitalach i placówkach specjalnych wspierając je w powrocie do zdrowia. Doktorzy Clowni pomagają dzieciom zapomnieć o chorobie i strachu przywracając uśmiech na ich buziach.

Ty również pomożesz pomóc! Wystarczy pobrać program do rozliczania PIT, który pozwoli przekazać 1,5% podatku chorym dzieciom lub skorzystać z rozliczenia PIT online.

KRS 0000024181


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy mam złożyć wniosek do pracodawcy, żeby zastosował ulgę dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczki na podatek od mojego wynagrodzenia?


Nie musisz składać takiego wniosku. Pracodawca zastosuje tę ulgę przy obliczaniu zaliczki na podatek, jeżeli w danym miesiącu osiągniesz przychody z pracy w kwocie od 5701 zł do 11 141 zł.

Osiągam wyłącznie przychody z pracy. W jakiej sytuacji warto złożyć do pracodawcy wniosek, żeby nie stosował ulgi dla klasy średniej?


Jeżeli spodziewasz się, że po zakończeniu roku podatkowego suma Twoich przychodów z pracy będzie niższa niż 68 412 zł albo przekroczy kwotę 133 692 zł i nie chcesz w rozliczeniu rocznym ewentualnie dopłacać podatku, złóż wniosek o niestosowanie ulgi.

Czy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej mogę złożyć do pracodawcy w trakcie roku?


Tak, wniosek o niestosowanie ulgi możesz złożyć w dowolnym momencie danego roku. Pracodawca zaprzestanie stosowania ulgi najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Mam tylko przychody z pracy. Czy ulga dla klasy średniej będzie miała zastosowanie, jeśli złożyłem pracodawcy wniosek o niestosowanie tej ulgi, a na koniec roku okazało się, że moje przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł?


Tak, masz prawo skorzystać z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym – nawet jeśli pracodawca nie stosował jej w trakcie roku.

Co się stanie, jeśli pracodawca zastosuje ulgę dla klasy średniej, a na koniec roku okaże się, że przekroczyłem kwotę przychodów z pracy 133 692 zł i ulga mi nie przysługuje?


W związku z tym, że w zeznaniu rocznym nie będziesz mógł uwzględnić tej ulgi, może to skutkować koniecznością dopłaty podatku.

Osiągam przychody wyłącznie z działalności gospodarczej. Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?


Możesz z niej skorzystać, jeżeli osiągane przychody z tej działalności, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu (z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł i opodatkowujesz je według skali podatkowej (17% lub 32%).

Ulga ta nie dotyczy przychodów z działalności opodatkowanej według jednolitej 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo w formie karty podatkowej.

Korzystam z ulgi PIT-0 dla pracującego seniora. Czy po przekroczeniu przychodów zwolnionych w kwocie 85 528 zł korzystam z ulgi dla klasy średniej?


Po przekroczeniu przychodów zwolnionych z tytułu ulgi PIT-0 dla pracującego seniora będziesz mógł korzystać z ulgi dla klasy średniej, jeśli Twoje przychody z pracy podlegające opodatkowaniu będą się mieścić w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Jestem przedsiębiorcą i podatek od przychodów z prowadzonej działalności obliczam według skali podatkowej. W trakcie roku sam obliczam i płacę miesięczne zaliczki na podatek. Czy ustalając ich wysokość, mogę nie uwzględniać ulgi dla klasy średniej, nawet jeśli spełniam pozostałe warunki?


Tak, przy obliczaniu zaliczek na podatek możesz nie stosować tej ulgi. Ulgę będziesz mógł odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?


Nie, gdyż ulga nie ma zastosowania do działalności gospodarczej, od której jest opłacany podatek w formie karty podatkowej.

Pracuję na etacie i w każdym miesiącu otrzymuję dwie wypłaty, jedną na początku miesiąca, a drugą na koniec. Czy pracodawca postąpił prawidłowo, jeżeli przy pierwszej wypłacie danego miesiąca zastosował ulgę dla klasy średniej, a przy drugiej stwierdził, że nie mam do niej prawa z uwagi na przekroczenie limitu miesięcznych przychodów? Czy nie powinien stosować tej ulgi do cząstkowych wypłat w danym miesiącu?


Twój pracodawca postąpił prawidłowo. Pracodawca bierze bowiem pod uwagę łączne przychody z pracy na etacie, jakie uzyskałeś w danym miesiącu (sumę wypłat cząstkowych). Zatem w sytuacji, gdy przy pierwszej wypłacie miałeś prawo do ulgi i ulga została odliczona, a przy drugiej wypłacie łączne Twoje przychody przekroczyły 11 141 zł, pracodawca, obliczając zaliczkę na podatek od drugiej wypłaty, powinien doliczyć do Twoich dochodów kwotę ulgi zastosowanej przy pierwszej wypłacie.

Przebywam na zwolnieniu lekarskim. W jednym miesiącu otrzymałem zarówno zasiłek chorobowy w wysokości 4000 zł, jak i wynagrodzenie zasadnicze 8000 zł. Czy w tym miesiącu przysługuje mi ulga dla klasy średniej, skoro łączne przychody przekroczyły kwotę 11 141 zł?


Tak, ponieważ dla potrzeb ulgi dla klasy średniej nie uwzględnia się zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – stanowią one przychody z innych źródeł, a nie z pracy na etacie. Uzyskane przychody z pracy (8000 zł) mieszczą się w limicie uprawniającym do skorzystania z ulgi.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz przychody z pracy. Czy mogę korzystać z ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu miesięcznej zaliczki z działalności gospodarczej?


Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), licząc od początku roku, mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz wzór 1., w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz przychody z pracy. Czy mogę korzystać z ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu kwartalnej zaliczki z działalności gospodarczej?


Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne) od początku roku mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz wzór 1., w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do kwartału włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz z pracy. Czy muszę w związku z tym złożyć do pracodawcy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przy poborze zaliczki od dochodów z pracy?


Nie musisz. Ulga dla klasy średniej może być jednocześnie uwzględniana przez Twojego pracodawcę przy poborze zaliczki od dochodów z Twojej pracy ora z przez Ciebie przy odprowadzaniu zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak, że w limicie przychodów uprawniających Cię do skorzystania z ulgi uwzględniasz oba te przychody.

WSPÓLNE ROZLICZENIE Z MAŁŻONKIEM

Czy z ulgi dla klasy średniej można skorzystać we wspólnym rozliczeniu z małżonkiem? Jeśli tak, to w jaki sposób ją liczyć?


Tak, wspólne rozliczenie małżonków nie wyklucza możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej. We wspólnym rozliczeniu z małżonkiem z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek, jeżeli indywidualnie spełnia warunki do jej zastosowania. Jeżeli ich nie spełnia, to z ulgi skorzystają obydwoje małżonkowie pod warunki em, że połowa rocznych, łącznych ich przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Małżonkowie chcą złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Jeden z małżonków uzyskał przychody z pracy w kwocie 50 000 zł, a drugi z małżonków uzyskał wyłącznie przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali w kwocie 65 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie mogą zastosować ulgę dla klasy średniej?


Nie, żaden z małżonków nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej, ponieważ nie został spełniony warunek dotyczący limitu przychodów uprawniających do ulgi zarówno liczonej od wspólnych, jak i indywidualnych przychodów małżonków.

Małżonkowie uzyskują przychody z pracy – jeden z małżonków w kwocie 90 000 zł, drugi z małżonków w kwocie 50 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli skorzystać z ulgi dla klasy średniej?


Tak. W podanym przykładzie z ulgi dla klasy średniej może skorzystać:
 • każdy małżonek (zarówno mąż jak i żona), ponieważ połowa ich łącznych przychodów z umowy o pracę mieści się w przedziale przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł lub
 • ten małżonek, którego przychody w kwocie 90 000 zł mieszczą się we wskazanym przedziale.

Jeden z małżonków uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej w kwocie 135 000 zł. Drugi z małżonków otrzymał emeryturę w kwocie 10 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?


Nie, żaden z małżonków nie będzie uprawniony do ulgi dla klasy średniej, ponieważ połowa uprawniających do ulgi przychodów z działalności gospodarczej jest niższa niż dolny limit. Z kolei przychody z emerytury nie są uwzględniane przy prawie d o ustalenia limitu do korzystania z ulgi klasy średniej.

Jeden z małżonków uzyskał przychody ze stosunku pracy w kwocie 132 000 zł. Drugi z małżonków uzyskał przychody z umowy zlecenia w kwocie 40 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?


Tak, z ulgi dla klasy średniej może skorzystać indywidualnie tylko ten małżonek, którego przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68 412 do 133 692 zł. Przychody z umowy zlecenia nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi dla klasy średniej.

Jeden z małżonków uzyskał przychody z umowy o pracę w kwocie 140 000 zł, natomiast drugi z małżonków nie uzyskał żadnych przychodów. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?


Tak, małżonkowie mają prawo zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, ponieważ połowa ich łącznych przychodów mieści się w przedziale przychodów uprawniających do zastosowania ulgi dla klasy średniej (od 68 412 do 133 692 zł). Przy czym z uwagi na brak uzyskiwanych przychodów przez jednego z nich – faktycznego odliczenia ulgi dokona ten małżonek, który uzyskał przychody.

Jeden z małżonków uzyskał przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 138 000 zł. Drugi z małżonków otrzymał rentę w kwocie 20 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?


Tak, małżonkowie (zarówno mąż, jak i żona) będą mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, liczoną od połowy łącznych przychodów.

W przypadku złożenia dwóch odrębnych zeznań podatkowych ulga nie będzie mieć zastosowania u żadnego z małżonków z uwagi na przekroczenie rocznego limitu uprawniającego do ulgi przez jednego z małżonków i uzyskanie przychodów, dla których ulga nie ma zastosowania przez drugiego z nich.


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: