eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › PIT-2 a podatek od prywatnego najmu

PIT-2 a podatek od prywatnego najmu

2022-01-19 13:56

PIT-2 a podatek od prywatnego najmu

PIT-2 a podatek od prywatnego najmu ©  Sergey - Fotolia.com

Pracujący na etacie mogą złożyć swojemu pracodawcy formularz oznaczony symbolem PIT-2. Co on daje? Płatnik będący w jego posiadaniu, przy liczeniu zaliczki na podatek dochodowy będzie uwzględniał kwotę wolną od podatku. Trzeba jednak pamiętać, że każdy podatnik ma tylko jedną taką kwotę wolną, nawet jeżeli uzyskuje dochody z różnych tytułów.

Przeczytaj także: Kto i kiedy powinien złożyć PIT-2 w 2022 r. Praktyczny poradnik dla podatnika

Tzw. prywatny najem do końca 2022 r. może być opodatkowany w dwojaki sposób: ryczałtem ewidencjonowanym bądź skalą podatkową. To podatnik decyduje on tym, który system rozliczeń mu najbardziej odpowiada. Musi jedynie pamiętać, że wybrane zasady należy stosować do wszystkich przychodów z najmu (nie można zatem najmu jednego mieszkania opodatkować ryczałtem, a drugiego skalą podatkową – oczywiście w przypadku jednego źródła przychodów).

Wybór ryczałtu skutkuje tym, że podatek płacony jest od uzyskiwanego z najmu przychodu. Przy skali podatkowej opodatkowany jest natomiast dochód, z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. Kiedy zatem przy prywatnym najmie można złożyć PIT-2 pracodawcy?

Art. 32 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r. wskazywał, że zaliczkę na podatek od wynagrodzenia pracownika pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2), w którym stwierdzi, że:
  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Wskazany wyżej art. 44 ust. 3 ustawy o PIT odnosi się natomiast do samodzielnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy przez podatników uzyskujących dochody z działalności gospodarczej czy też dochody z najmu lub dzierżawy, opodatkowane skalą podatkową (art. 44 ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r.).
W rezultacie pracownik, który do końca 2021 r. obok etatu uzyskiwał również przychody z prywatnego najmu, które opodatkował skalą podatkową i opłacał z tego tytułu zaliczki na podatek, nie był uprawniony do złożenia pracodawcy oświadczenia PIT-2 o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu podatku od jego wynagrodzenia.

fot. Sergey - Fotolia.com

PIT-2 a podatek od prywatnego najmu

Przez cały 2022 r. podatnicy mogą stosować stare zasady opodatkowania najmu. To rodzi dodatkowe problemy przy składaniu oświadczeń PIT-2.


Wprowadzony z dniem 1 stycznia 2022 r. Polski Ład znowelizował przepisy w tym zakresie i wprowadził jednocześnie niemałe zamieszanie. Dlaczego? Zgodnie z pierwotnymi założeniami nowelizacji od 2022 r. podatnicy mieli zostać pozbawieni prawa do rozliczania przychodów z najmu na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, pozostawiono im jedynie ryczałt ewidencjonowany. W rezultacie z art. 44 ustawy o PIT uchylono przepis mówiący o tym, że podatnicy tacy są obowiązani w ciągu roku wpłacać zaliczki na podatek dochodowy wg zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o PIT. Jednocześnie art. 32 ust. 3 ustawy o PIT przeszedł jedynie kosmetyczne zmiany dostosowujące go do nowej kwoty wolnej od podatku czy nowej ulgi dla klasy średniej.

Ustawodawca zmienił jednak zdanie i zgodził się na możliwość opodatkowania prywatnego najmu jeszcze przez rok. Niestety zamiast po prostu uchylić przepisy ustawy o PIT mówiące o tej formie opodatkowania z dniem 1 stycznia 2023 r., poszedł inną drogą, wprowadzając bałagan legislacyjny.

Mianowicie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. mówi, że prywatny najem skalą podatkową opodatkowany już nie może być. Jednakże na podstawie art. 71 Polskiego Ładu, podatnicy osiągający w 2022 r. przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (a więc prywatnego najmu), mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r.

Co z PIT-2 w 2022 r.?


Czy z uwagi na zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w 2022 r. pracownik uzyskujący jednocześnie przychody z najmu/dzierżawy, które są opodatkowane skalą podatkową, może zatem złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-2, uprawniające go do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek?

Patrząc jedynie na przepisy ustawy o PIT można dojść do wniosku że tak. W końcu z art. 44 ustawy o PIT zostały wykreślone te przepisy, które odnosiły się do liczenia zaliczek na podatek od dochodów z najmu. Niestety przepisy Polskiego Ładu pokazują na tym przykładzie, jak wielki chaos legislacyjny został wprowadzony do polskiego porządku prawnego. Przytoczony wyżej art. 71 Polskiego Ładu mówi bowiem, że podatnicy mogą do przychodów z najmu stosować w 2022 r. zasady opodatkowania obowiązujące do końca 2021 r., nie wskazując wprost o które dokładnie regulacje chodzi.

Można zatem dojść do wniosku, co zdają się potwierdzać organy podatkowe, że chodzi tutaj także o uchylone przepisy art. 44 ustawy o PIT. W rezultacie pracownik, który w 2022 r. dodatkowo uzyskuje przychody z prywatnego najmu opodatkowanego skalą podatkową nie powinien składać w zakładzie pracy oświadczenia PIT-2.
Nie ma natomiast żadnych przeszkód, aby oświadczenie takie złożył pracownik, który prywatny najem opodatkował na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: