eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ryczałt ewidencjonowany: media a przychody z najmu

Ryczałt ewidencjonowany: media a przychody z najmu

2012-07-15 10:59

Ryczałt ewidencjonowany: media a przychody z najmu

Licznik © PeJo - Fotolia.com

Ponoszone przez najemcę opłaty inne aniżeli czynsz najmu, tj. opłaty za media, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, nie stanowią przychodu dla wynajmującego. Takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28.06.2012 r. nr IPTPB1/415-238/12-2/ASZ.

Przeczytaj także: Działalność gospodarcza i prywatny najem w deklaracji i ewidencji VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca uzyskuje przychody z wynajmu nieruchomości opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Umowa najmu przewiduje, że najemca jest zobowiązany do ponoszenia czynszu za najem, jak też kosztów związanych z opłatą podatku od nieruchomości i dzierżawy gruntu, opłaty za użytkowanie wieczyste, energię elektryczną, telefony, wodę i kanalizację, wywóz śmieci. Zadano pytanie, czy ponoszone przez najemcę opłaty (poza czynszem) nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(…) Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle powyżej przytoczonych regulacji, przychodem z najmu jest określona w umowie najmu kwota czynszu, która stanowi podstawę opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym dopiero w dacie jej otrzymania lub postawienia do dyspozycji. Przysporzeniem majątkowym skutkującym powstaniem obowiązku podatkowego jest jedynie wartość otrzymanego (postawionego do dyspozycji) czynszu, a nie uiszczane przez najemcę opłaty związane z przedmiotem najmu, takie jak opłaty za energię elektryczną, telefony, podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu w sytuacji, gdy zgodnie z umową to najemca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z przedmiotem najmu.

fot. PeJo - Fotolia.com

Licznik

Ponoszone przez najemcę opłaty inne aniżeli czynsz najmu, tj. opłaty za media, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, nie stanowią przychodu dla wynajmującego

Wnioskodawca uważa, że dodatkowe opłaty (poza czynszem) nie stanowią przedmiotu opodatkowania ryczałtem, gdyż nie są przychodami wymienionymi w art. 6 ust. 1a ww. ustawy. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu „świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”, o których mowa w art. 6 ust. 1a tej ustawy, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. Przychód w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne powstaje jedynie wówczas, gdy ma miejsce przysporzenie majątkowe.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: