eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Samochody służbowe udostępniane pracownikom w podatku dochodowym

Samochody służbowe udostępniane pracownikom w podatku dochodowym

2018-10-09 13:47

Samochody służbowe udostępniane pracownikom w podatku dochodowym

Samochó dla pracownika - problemy w podatku dochodowym © dima_sidelnikov - Fotolia.com

Samochód służbowy to często dodatkowy pozapłacowy składnik motywujący do pracy w danej firmie czy zachęcający do zwiększonego wysiłku. Udostępnienie pracownikowi takiego auta wiąże się jednak problemami na tle podatkowym. Jest bowiem nieodpłatnym świadczeniem, które winno zostać opodatkowane.

Przeczytaj także: Paliwo do służbowego samochodu jest w ryczałcie pracowniczym

Pracownik, który wykorzystuje służbowy samochód do celów prywatnych, uzyskuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Zgodnie bowiem z ogólną definicją takich przychodów, jest nim także wartość nieodpłatnych świadczeń czy świadczeń częściowo odpłatnych, otrzymanych od pracodawcy (art. 12 ust. 1 updof).

W przypadku firmowych samochodów osobowych ustawodawca określił jednak zasady ustalania takiego przychodu. I tak wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:
  • 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.

W przypadku prywatnego korzystania z samochodu firmowego jedynie przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 podanych wyżej wartości.

Jeżeli natomiast pracownik częściowo płaci za prywatne korzystanie z firmowego auta, przychód określa się w wysokości różnicy pomiędzy wskazaną wyżej wartością a ponoszoną odpłatnością. Zasady ustalania przychodu w opisanej kwestii reguluje art. 12 ust. 2a-2c updof).

fot. dima_sidelnikov - Fotolia.com

Samochó dla pracownika - problemy w podatku dochodowym

Gdy pracownik używa prywatnie i nieodpłatnie samochód firmowy, pracodawca musi mu z tego tytułu wykazać przychód i go opodatkować. Przychód ten określa się w zryczałtowanej wysokości. Jednocześnie wszelkie wydatki związane z pojazdem są zaliczane do kosztów podatkowych. Problem występuje jednak przy paliwie.


Paliwo kością niezgody


Od samego początku wejścia w życie opisanych wyżej regulacji, czyli 1 stycznia 2015 r., pomiędzy podatnikami a fiskusem trwa spór, co dokładnie mieści się we wskazanej definicji ryczałtowego przychodu, a mówiąc dokładniej, czy mieści się w niej także wartość paliwa, które spalił samochód do jazd prywatnych, a za które zapłacił pracodawca.
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że ryczałtowo określona wartość świadczenia z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikom samochodu służbowego do celów prywatnych, którymi są opłaty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowanie samochodu. Wśród nich można wymienić: materiały eksploatacyjnej, bieżący serwis i naprawy, ubezpieczenie, przeglądy itp., a więc te, które trzeba ponieść, aby samochód był sprawny i nadawał się do uczestnictwa w ruchu drogowym. Nie ma tutaj jednak paliwa.
„(…) Używanie tak udostępnionego samochodu wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami, podobnie jak w sytuacji, gdy samochód jest np. wypożyczany. Te koszty to koszty zużytego paliwa, opłat parkingowych, czy opłat za przejazdy autostradą. Takie koszty nie mogą być jednak uznawane za świadczenia objęte kwotą określoną w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca wskazał bowiem wyraźnie, że chodzi o świadczenie związane z wykorzystaniem samochodu służbowego (czy z oddaniem do używania - bezpłatnie - dla celów prywatnych), a nie wszelkie pochodne koszty związane z używaniem.

(...) gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki na paliwo, które będzie wykorzystane na cele inne niż służbowe, wówczas nieodpłatne świadczenie pracodawcy polegające na umożliwieniu wykorzystania zakupionego paliwa do celów prywatnych przez pracownika jest odrębnym świadczeniem stanowiącym opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy (...).”
- Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2018 r., nr 0113.KDIPT2-3.4011.413.2018.1.IS. Tak też uznał przykładowo Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2018 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.170.2018.2.AK czy z dnia 14 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.315.2018.1.KS.

Wśród sądów administracyjnych prezentowany jest natomiast pogląd mówiący zgoła co innego. Ich zdaniem kwota zryczałtowanego przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych pracowników obejmuje również wartość zużytego do jazd prywatnych pracowników paliwa.

Szerzej pisaliśmy o tym w artykułach: Koszty paliwa w ryczałcie za używanie służbowego samochodu?, Paliwo do służbowego samochodu jest w ryczałcie pracowniczym.

Zwróć uwagę!
Zdaniem NSA świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu. Jest nim zapewnienie możliwości jego prawidłowego używania, także i ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiałów eksploatacyjnych, kosztów związanych z zakupem paliwa, czy badań technicznych. Nie ma przy tym żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim są wydatki na paliwo uznać za stanowiące odrębne świadczenie.

Samochód w kosztach firmy


Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają regulacji, które ograniczałyby rozliczanie w koszach podatkowych wydatków związanych z używaniem samochodu służbowego udostępnionego także pracownikowi do celów prywatnych. Dlatego też ponoszone przez pracodawcę wydatki na taki samochód (np. ubezpieczenie, remonty, amortyzację, raty leasingowe, najmu itd.) podlegają co do zasady ujęciu w kosztach w pełnej wysokości (z ustawowymi ograniczeniami odnoszącymi się do droższych samochodów osobowych). A co z paliwem?
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 grudnia 2015 r., nr IPPB6/4510-312/15-2/AZ uznał, że spółka, która doliczyła do przychodu pracownika nie tylko ryczałt za prywatne używanie firmowego samochodu, ale także wartość zużytego paliwa, może wydatek na to paliwo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-299/15/NL.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Szkoła Zawodowa Ul.Gintrowskiego 38 Warszawa

    SzkołaZawodowaWarszawaUl.Gintrowskiego38 / 2018-10-10 08:17:46

    Wiadomo,że samochód to spore koszta, ale dzięki wydajnemu pracownikowi się zwraca podwójnie. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: