eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

2022-04-04 12:27

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Jak w PIT-39 rozliczyć sprzedaż nieruchomości? © serq - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Pan Marcin w lipcu 2018 roku kupił mieszkanie za 200.000 zł na kredyt. Następnie sprzedał je w lutym 2021 r. za 250.000 zł. Z uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy spłacił kredyt mieszkaniowy w wysokości 80.000 zł a pozostałą kwotę przeznaczył na zakup nowego mieszkania, który miał miejsce w lutym 2022 r. (nowe mieszkanie kosztowało 300.000 zł). Jak w takiej sytuacji rozliczyć PIT-39? Poniżej prezentujemy praktyczny poradnik

Przeczytaj także: Rozliczenie PIT-39 ze sprzedaży mieszkania w 2019 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT przychód podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości powstaje, gdy czynność ta nie następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.
W naszym przypadku Pan Marcin nabył mieszkanie w 2018 r. Aby zatem przychód podatkowy ze sprzedaży nie wystąpił, ta najwcześniej musiałaby mieć miejsce w roku 2024.

Sprzedaż mieszkania należy zatem tutaj rozliczyć z fiskusem. Służy temu formularz PIT-39 (do pobrania interaktywny formularz PIT-39), który Pan Marcin musi złożyć do 2 maja 2022 r. (skoro sprzedaż miała miejsce w roku 2021) i w tym terminie też zapłacić ewentualny podatek.

Przychodem z odpłatnego zbycia jest tutaj wartość wyrażona w cenie określonej w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Kosztami takimi są m.in. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, koszty pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości itp. (por. art. 19 ust. 1 ustawy o PIT).

Opodatkowany jest natomiast dochód uzyskany na sprzedaży, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.
W deklaracji PIT-39 ujmuje się zarówno przychód, koszty jego uzyskania oraz uzyskany dochód/poniesioną stratę na sprzedaży

Gdy zbyta nieruchomość została nabyta odpłatnie (czyli kupiona) podatnik do kosztów uzyskania przychodu zalicza udokumentowane koszty nabycia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, ponoszone w czasie jej posiadania (art. 22 ust. 6c ustawy o PIT). Jeżeli natomiast zbyta nieruchomość byłaby amortyzowana (np. w ramach tzw. prywatnego najmu), wartość dokonanych odpisów również należy tutaj wykazać. Te bowiem pomniejszają koszty podatkowe (zwiększają dochód/zmniejszają stratę).

fot. serq - Fotolia.com

Jak w PIT-39 rozliczyć sprzedaż nieruchomości?

Kiedy ze sprzedaży nieruchomości trzeba rozliczyć się z fiskusem? Jak określić przychód, koszty jego uzyskania, dochód i podstawę opodatkowania? Ile trzeba oddać fiskusowi oraz jak wypełnić PIT-a. W artykule uzyskach odpowiedź na te pytania).


Tak ustalony dochód na sprzedaży podlega opodatkowaniu. Stawka podatku jest tutaj jedna i wynosi 19% tego dochodu (art. 30e ust. 2 ustawy o PIT). Wykazany dochód można jednak zwolnić od podatku – przekazując go na własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).
Zwalnia się od podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch (a od 2019 r. trzech) lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Celem mieszkaniowym jest natomiast m.in. spłata kredytu zaciągniętego (przed sprzedażą nieruchomości) na zakup domu czy mieszkania bądź chociażby zakup innego mieszkania, które ma zaspokajać potrzeby mieszkaniowe podatnika (pełny katalog wydatków ponoszonych na cele mieszkaniowe znajduje się w art. 21 ust. 15 ustawy o PIT).
Fiskus wyjaśnia
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.11.2017 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.253.2017.2.MK wyjaśnił, że ulga mieszkaniowa swym zakresem obejmuje m.in. przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki, ale zaciągniętych na nabycie kolejnej nieruchomości, nie zaś zaciągniętych w związku ze zbywaną nieruchomością.

Tym samym Pan Marcin w składanym PIT-39 nie uwzględni spłaconego kredytu mieszkaniowego. Ten dotyczył bowiem sprzedawanego mieszkania.

Tyle teorii. Przejdźmy teraz do wyliczeń oraz sporządzenia PIT-a.

Jak wypełnić PIT-39


Założenia
  • Przychód uzyskany ze sprzedaży (cena sprzedaży): 250.000 zł (tę wartość należy wykazać w polu 20 formularza PIT-39)
  • Koszty uzyskania przychodu (cena zakupu): 200.000 zł (tę wartość należy wykazać w polu 21 formularza PIT-39)
  • Dochód ze sprzedaży: 250.000 zł – 200.000 zł = 50.000 zł (tę wartość należy wykazać w polu 23 formularza PIT-39)
  • Własne cele mieszkaniowe (czyli pieniądze ze sprzedaży przeznaczone na zakup nowego mieszkania: 250.000 zł - 80.000 zł (spłacony kredyt)): 170.000 zł

Liczymy kwotę zwolnienia podatkowego
Jak zostało to już wyżej podkreślone, ustawodawca pozwala na zwolnienie dochodu ze sprzedaży z podatku. Ponieważ na cele mieszkaniowe nie został przeznaczony cały uzyskany przychód a jego część (reszta stanowiła spłatę kredytu mieszkaniowego), należy dokonać następujących obliczeń:

50.000 zł (dochód ze sprzedaży) x 170.000 zł (kwota przeznaczona na własne cele mieszkaniowe) / 250.000 zł (przychód ze sprzedaży) = 34.000 zł (tę wartość należy wpisać w pole 25 deklaracji PIT-39).

fot. mat. prasowe

PIT-39 strona 1

Na pierwszej stronie PIT-39 należy podać dane identyfikacyjne podatnika, urząd skarbowy, do którego jest kierowany formularz, cel jego złożenia oraz wartości niezbędne do obliczenia podatku.


Podstawa opodatkowania: 50.000 zł – 34.000 zł = 16.000 zł (kwotę tę należy wpisać w pole 26 formularza PIT-39).

Obliczony podatek: 16.000 zł x 19% = 3.040 zł (kwotę tę należy wpisać w pole 27 i przenieść w naszm przypadku w pola 29 oraz 34 formularza PIT-39).

fot. mat. prasowe

PIT-39 strona 2

Druga strona formularza PIT-39 służy do wpisania kwoty podatku czy danych organizacji pożytku publicznego, której ma zostać przekazany 1% podatku należnego.


W formularzu PIT-39 znalazło się też miejsce na przekazanie 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.
REKLAMA

Przekaż 1,5% podatku Fundacji Dr Clown i spraw, by mali pacjenci znów poczuli radość!

Pobyt w szpitalu to bardzo trudne doświadczenie dla dziecka. Szpital to brak poczucia bezpieczeństwa i tęsknota za bliskimi. To lęk przed bolesnymi zabiegami i samotność.

Ponad 600 wolontariuszy Fundacji Dr Clown odwiedza rocznie prawie 60 000 dzieci w szpitalach i placówkach specjalnych wspierając je w powrocie do zdrowia. Doktorzy Clowni pomagają dzieciom zapomnieć o chorobie i strachu przywracając uśmiech na ich buziach.

Ty również pomożesz pomóc! Wystarczy pobrać program do rozliczania PIT, który pozwoli przekazać 1,5% podatku chorym dzieciom lub skorzystać z rozliczenia PIT online.

KRS 0000024181


bezpłatny program PIT 2021


Krzysztof Skrzypek
Doradca podatkowy, nr wpisu 12444

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: