eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Nowy JPK_VAT: co rozumieć przez usługi niematerialne?

Nowy JPK_VAT: co rozumieć przez usługi niematerialne?

2020-10-02 13:34

Nowy JPK_VAT: co rozumieć przez usługi niematerialne?

JPK_VAT: kod GTU dla usług niematerialnych © hin255 - Fotolia.com

Październik to miesiąc zmian w zakresie podatku VAT - i to bardzo istotny. Fiskus chce bowiem wiedzieć o działalności firm coraz więcej. Dlatego też z dniem 1 października weszły w życie przepisy nakładające na przedsiębiorców nowe obowiązki informacyjne w zakresie raportowania przez JPK_VAT.

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża w nowym JPK_VAT z deklaracją

Kody GTU, czyli grupy towarów i usług, będą musiały zawierać pliki JPK przekazywane fiskusowi poczynając od tych za październik 2020 r. Plik ten zostanie zatem wyposażony w nowe informacje. GTU dotyczą jednakże wybranych towarów i usług, a nie wszystkich.

Zgodnie z ustawą o podatku VAT podatnicy mają obowiązek wskazywać w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji. Takimi danymi mogą być właśnie oznaczenia GTU towaru lub usługi, które będą musiały zostać wykazane przy fakturach sprzedaży.

Już nie tylko numery faktur ich daty, wartości liczbowe czy dane kontrahentów będzie trzeba przekazywać fiskusowi w ramach comiesięcznie przesyłanych plików JPK. Ustawodawca uznał bowiem, że organy skarbowe winny mieć na bieżąco również informacje o tym, czego niektóre transakcje dotyczą. Dlatego wprowadził obowiązek oznaczania w plikach JPK faktur sprzedaży określonymi kodami GTU. Kodów takich jest w sumie 13 i obejmują one obszary, w których zdaniem fiskusa może dochodzić do największych nadużyć.
Oznaczeń GTU nie stosuje się do transakcji:
  • zbiorczych sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej (czyli raportów fiskalnych,
  • zbiorczych z tyt. sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
  • sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej,
  • zakupu, które skutkują obowiązkiem rozliczenia VAT należnego przez nabywcę (np. WNT, import usług).

fot. hin255 - Fotolia.com

JPK_VAT: kod GTU dla usług niematerialnych

Świadczysz usługi niematerialne? Pamiętaj, że poczynając od rozliczeń za październik, o wybranych z nich będziesz musiał informować fiskusa w pliku JPK. Które usługi konkretnie będą musiały tutaj być oznaczane? Tego niestety ustawodawca nie wskazał, zaś zdaniem resortu finansów katalog ten jest bardzo szeroki.


Symbol 12 GTU został przewidziany dla świadczenia usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Sęk jednak w tym, że ustawodawca nie pokusił się o doprecyzowanie powyższego, a jak nietrudno zauważyć, zakres tego GTU może być naprawdę bardzo szeroki. I niestety tak jest w rzeczywistości – przynajmniej zdaniem fiskusa.

Zakres ten bowiem doprecyzował resort finansów, który wskazał, że powyższy zapis należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Resort przytoczył tutaj konkretne kody PKWiU (zaznaczając przy tym, że to tylko wytyczne, a nie katalog zamknięty):

Usługi doradcze:
• 62.02.1 – Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
• 62.02.02 – Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego
• 66.19.91 – Usługi związane z doradztwem finansowym
• 69.10.11 – Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
• 69.10.12 – Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
• 69.10.13 – Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
• 69.10.14 – Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
• 69.20.3 – Usługi doradztwa podatkowego
• 70.22.11 – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym
• 70.22.12 – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków
• 70.22.13 – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem
• 70.22.14 – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
• 70.22.15 – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją
• 70.22.16 – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem
• 70.22.3 – Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
• 71.11.24 – Usługi doradcze w zakresie architektury
• 71.11.42 – Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu
• 71.12.11 – Usługi doradztwa technicznego
• 71.12.31 – Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki
• 74.90.13 – Usługi doradztwa w sprawach środowiska naturalnego
• 74.90.15 – Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
• 74.90.19 – Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane

Usługi księgowe:
69.20.2 – Usługi rachunkowo-księgowe, w tym sporządzania list płac

Usługi prawne:
69.1 – Usługi prawne, w których mieszczą się usługi doradztwa prawnego i reprezentacji ze wszystkich dziedzin prawa, usługi notarialne, usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej, usługi arbitrażowe i pojednawcze, usługi związane z aukcjami, a także pozostałe usługi prawne.

Usługi zarządcze:
• 62.03.11 – Usługi związane z zarządzaniem siecią
• 62.03.12 – Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi
• 63.11.12 – Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)
• 66.11.19 – Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi
• 66.30.11 – Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych
• 66.30.12 – Usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi
• 68.32.11 – Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności
• 68.32.12 – Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie
• 68.32.13 – Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie
• 69.20.4 – Usługi zarządzania masą upadłościową
• 70.22.17 – Usługi zarządzania procesami gospodarczymi
• 70.22.2 – Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych
• 90.02.19.1 – Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej

Usługi marketingowe:
73.11.12 – Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia (czyli rozwijanie i organizacja kampanii reklamowych marketingu bezpośredniego, tj. wysyłanie materiałów reklamowych i promocyjnych bezpośrednio do konsumentów, włączając bezpośrednie przesyłki pocztowe i telemarketing)

Usługi firm centralnych
70.1 – Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów (w zakresie kontrolowania i zarządzania innymi spółkami lub przedsiębiorstwami), z wyłączeniem holdingów finansowych

Usługi reklamowe:
73.1 – Usługi reklamowe, w których mieszczą się kompleksowe usługi reklamowe, usługi związane z reprezentowaniem mediów, pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe itp.

Usługi badania rynku i opinii publicznej:
73.2 – Usługi badania rynku i opinii publicznej, w których mieszczą się także wszelkiego rodzaju sondaże

Usługi badań naukowych i prac rozwojowych:
Cały dział 72 czyli usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych; resort finansów wskazał tutaj cały dział, czyli m.in. usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w takich dziedzinach jak: biotechnologia związana z ochroną zdrowia, środowiska, przemysł, rolnictwo, matematyka, nauki fizyczne, chemia, technologie komputerowe i informatyka, nauki społeczne, ekonomiczne itd.

Usługi szkoleniowe:
Cały dział 85 czyli usługi w zakresie edukacji, w którym mieszczą się m.in. wychowanie przedszkolne, usługi szkół podstawowych, liceów, zawodowych i wyższych, usługi nauczania języków obcych, pozaszkolne formy edukacji, kursy komputerowe, nauka jazdy, usługi wspomagające edukację itd.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: