eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › JPK_VAT a wartość towarów i usług w GTU

JPK_VAT a wartość towarów i usług w GTU

2020-10-05 14:01

JPK_VAT a wartość towarów i usług w GTU

Kody GTU przypisuje się do faktury a nie jej poszczególnych pozycji © bankrx - Fotolia.com

O sprzedaży wybranych towarów czy wykonaniu określonych usług trzeba będzie powiadamiać fiskusa. Informację tę uzyska on z nowego JPK_VAT, w którym to sprzedawcy będą zobowiązani przypisywać odpowiednie oznaczenia grup towarów i usług. Czy konieczne będzie tutaj podawanie wartości towaru/usługi czy też wystarczy jedynie informacja o wystąpieniu GTU?

Przeczytaj także: Nowy JPK_VAT: co rozumieć przez usługi niematerialne?

W pliku JPK wskazuje się jedynie informację o tym, że dana faktura zawiera towary/usługi objęte określonym kodem GTU, bez przypisywania do niego wartości netto czy podatku VAT.

Załóżmy dla przykładu, że na jednej fakturze VAT znalazła się sprzedaż wina (5 pozycji na fakturze z różnymi winami o wartości 900 zł), papierosów (8 pozycji o wartości 1300 zł) oraz napoi gazowanych (4 pozycje o wartości 300 zł) oraz soków (4 pozycje o wartości 400 zł). Łącznie faktura ta opiewa na wartość 2 900 zł.
Czy przy ewidencjonowaniu takiej faktury należy do każdej pozycji przypisać odpowiedni kod GTU czy też wystarczy oznaczyć tę fakturę, jako zawierającą określone towary przypisane do odpowiednich kodów GTU?

fot. bankrx - Fotolia.com

Kody GTU przypisuje się do faktury a nie jej poszczególnych pozycji

Od rozliczeń za październik w wysyłanych JPK_VAT sprzedawcy będą musieli informować o niektórych transakcjach fiskusa, poprzez podanie w tych plikach odpowiednich symboli GTU. Symbole te przypisuje się jednak całościowo do faktury a nie do poszczególnych jej pozycji.


Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988), które weszło w życie z dniem 1 października 2020 r. wymaga, aby ewidencja sprzedaży prowadzona na potrzeby VAT zawierała nowe elementy. Tymi są m.in. kody GTU przewidziane dla wybranych towarów i usług. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Kody GTU: oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT.

Pod symbolem GTU nr 01 znajduje się dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Pod symbolem GTU nr 04 zaś znajduje się dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

W ewidencji VAT zatem fakturę z opisanego przykładu należy oznaczyć obydwoma podanymi wyżej symbolami (pozostałe towary ujęte na fakturze nie zostały przypisane do żadnego kodu GTU). Należy jednak pamiętać, że pola te wypełnia się dla całej faktury, poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających odpowiednim symbolom GTU. Nie wyodrębnia się tutaj wartości netto towarów i usług, kwot podatku itp. dla poszczególnych kodów.
Podatnik zatem nie określa na potrzeby nowego JPK_VAT wartości towarów i usług przypadających na poszczególne kody GTU. W prowadzonej ewidencji informuje jedynie, że na danej fakturze wystąpiła dostawa towaru czy świadczenie usługi objętych określonym grupowaniem GTU.

Warto też pamiętać, że obowiązek przypisywania kodów GTU do poszczególnych faktur występuje jedynie w ewidencji VAT. Informacji takich nie trzeba natomiast zamieszczać w treści samej faktury (nie są one jej obowiązkowym elementem, niemniej sprzedawca dobrowolnie informacje takie może na fakturach zawierać). Symbole GTU zamieszczane są przy tym wyłącznie po stronie podatku należnego od dokonanej sprzedaży (pomijane są tutaj faktury zakupu). Nie stosuje się ich jednak przy ujmowaniu sprzedaży na podstawie dokumentów zbiorczych (np. raportów fiskalnych), a także wówczas, gdy od danej transakcji to nabywca rozlicza VAT należny (np. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, import usług).

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: