eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga dla krwiodawców. Odliczenie krwi od podatku w PIT 2022/2023

Ulga dla krwiodawców. Odliczenie krwi od podatku w PIT 2022/2023

2023-03-15 20:04

Ulga dla krwiodawców. Odliczenie krwi od podatku w PIT 2022/2023

Ulga dla krwiodawców. Odliczenie krwi od podatku w PIT 2022/2023 © gina sanders - fotolia.com

Oddawanie krwi i jej składników jest prostym sposobem na uratowanie komuś zdrowia, a nawet życia. W Polsce co roku robi to około pół miliona osób. Oprócz oczywistego pożytku, jakim jest pomaganie innym, krwiodawstwo wiąże się z korzyściami dla samego dawcy, również tymi finansowymi.

Przeczytaj także: PIT 2021 - jak zyskać najwyższy możliwy zwrot podatku

Każdy między 18. a 65. rokiem życia, kto waży minimum 50 kg i nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych może oddać krew lub jej składniki. Tytuł honorowego dawcy krwi przysługuje osobom, które bezpłatnie oddały krew i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (np. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub w szpitalu).
Osoby decydujące się na oddanie krwi wkrótce będą mogły liczyć m.in. na uzyskanie płatnego zwolnienia z pracy w dniu procedury oraz w dniu następnym (łącznie dwa dni). Zmiany zostały przyjęte przez Sejm 9 marca i ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dodatkowo krwiodawcy mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu do najbliższej publicznej jednostki, w której planują oddać krew (koszt ten ponosi placówka). Ponadto, każdy kto odda krew lub jej składniki otrzymuje posiłek regeneracyjny, aby uzupełnić oddane kalorie – opisuje Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Ulga podatkowa za oddanie krwi


Wysokość odliczenia na cele krwiodawstwa ustala się mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi lub osocza przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik pieniężny. Aktualnie przyjęta wartość 1 litra pobranej krwi wynosi 130 zł. Taka stawka została ustalona przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z lutego 2017 roku.

Dawcy, którzy w danym roku podatkowym oddawali krew lub jej składniki mogą darowiznę tą uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2007 r. dają podatnikowi, który oddał honorowo krew, prawo odliczenia wartości tej krwi od dochodu, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 oraz PIT-37. Należy jednak pamiętać, że honorowe dawstwo krwi jest darowizną, a łączny limit z innymi rodzajami darowizn w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu, a w przypadku ryczałtowców – przychodu podatnika.
To jak wysokie jest odliczenie zależy od ilości oddanej krwi i jej składników. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra krwi pełnej. Osocza można oddać więcej. Odliczeniu podlega tylko krew oddana w roku, który jest przez nas rozliczany w PIT. Jeśli w poprzednich latach zapomnieliśmy skorzystać z ulgi dla krwiodawców, nie ma możliwości zaliczenia jej w latach następnych - tłumaczy Piotr Juszczyk.

fot. gina sanders - fotolia.com

Ulga dla krwiodawców. Odliczenie krwi od podatku w PIT 2022/2023

W rozliczeniu rocznym podatku można zastosować m.in. ulgę dla krwiodawców. Wysokość odliczenia podatkowego ustala się mnożąc liczbę litrów faktycznie oddanej krwi lub osocza przez przelicznik pieniężny, który aktualnie wynosi 130 zł. Krwiodawcom wkrótce będzie przysługiwało płatne zwolnienie z pracy w dniu procedury oraz następnym (łącznie dwa dni). Dodatkowo mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu do najbliższej publicznej placówki, w której planują oddać krew oraz na posiłek regeneracyjny.Z ulgi podatkowej dla oddających krew mogą skorzystać też osoby, które rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czyli na zeznaniu PIT-28. W takim przypadku pomniejsza się wysokość uzyskanego przychodu o wartość oddanej krwi. Dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania, a co za tym idzie, obniża kwota podatku do zapłaty. Do zeznania trzeba jednak dołączyć załącznik PIT/O, w którym należy wskazać kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego, czyli w przypadku krwiodawstwa dane jednostki, której oddawana jest krew.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: