eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Fiskus wyjaśnia: zasady rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.

Fiskus wyjaśnia: zasady rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.

2021-05-17 12:30

Fiskus wyjaśnia: zasady rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.

Faktury korygujące in minus wymagają dodatkowej dokumentacji © apops - Fotolia.com

Pakiet slim VAT w 2021 r. wprowadził zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących in minus zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy. Rozwiązania, które do tej pory funkcjonowały i do których wszyscy już zdążyli się przyzwyczaić, zostały zastąpione nowymi uzgodnieniami pomiędzy stronami transakcji.

Przeczytaj także: SLIM VAT: Faktury korygujące in minus w 2021 roku w przykładach

Co mówią przepisy?


Od 2021 r. sprzedawca rozlicza fakturę korygującą in minus w rozliczeniu za okres, w którym wystawił tę korektę, pod warunkiem że:
 • z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz
 • warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Gdyby w danym okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiadał takiej dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.
Zasady te mają zastosowanie w przypadku korekt faktur wystawionych z uwagi na udzielenie rabatu, zwrot towaru, zwrot zaliczki, czy też zawyżenie VAT w fakturze pierwotnej.

Z kolei nabywca koryguje w takiej sytuacji podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym:
 • warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione ze sprzedawcą oraz
 • warunki te zostały spełnione.

Resort finansów wyjaśnia


Nowe zasady rozliczania faktur korygujących przyniosły ze sobą nowe wątpliwości. Część z nich wyjaśnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów udzielając odpowiedzi na interpelację poselską nr 19624.

fot. apops - Fotolia.com

Faktury korygujące in minus wymagają dodatkowej dokumentacji

Zdaniem fiskusa obecne zasady rozliczeń faktur korygujących in minus są prostsze aniżeli te sprzed 2021 r. Wystarczy mieć tutaj podstawową dokumentację handlową bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Zapomina on jednak, że często takie ustalenia przyjmują wśród kontrahentów formę ustną a nie pisemną, zaś jedynym dowodem sprzedaży jest tutaj właśnie wystawiona faktura.


I tak zmiany wprowadzone przez slim VAT miały na celu uproszczenie rozliczeń tego podatku, które w przypadku faktur korygujących in minus polegają na likwidacji obowiązku uzyskiwania potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej do nabywcy. Obecne rozwiązanie zdaniem udzielającego odpowiedzi jest dla podatników korzystniejsze i bardziej elastyczne.

Pozwoliło ono podatnikom VAT oprzeć warunki rozliczenia tej korekty na dotychczasowych zasadach współpracy z kontrahentami w indywidualnych uwarunkowaniach prowadzonej działalności gospodarczej. Dla potwierdzenia, że nabywca wie o nowych warunkach transakcji (obniżeniu podstawy opodatkowania), podatnicy mogą wykorzystywać dokumentację, która już przed zmianą przepisów była tworzona w prowadzonej działalności gospodarczej (np. dokumentacja handlowa).

Zdaniem przedstawiciela resortu finansów nowe rozwiązania nie nakładają na podatników dodatkowych obowiązków związanych z wytworzeniem nowej dokumentacji potwierdzającej wiedzę nabywcy, że doszło do pomniejszenia podstawy opodatkowania. Po zmianie przepisów podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego już w momencie wystawienia faktury korygującej przy łącznym spełnieniu warunków:
 • uzgodnieniu warunków korekty z nabywcą,
 • spełnieniu uzgodnionych warunków,
 • posiadaniu dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków,
 • wystawieniu faktury korygującej zgodnej z dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie
  i spełnienie warunków
- co jest skorelowane z rozwiązaniami w zakresie obowiązku pomniejszenia podatku naliczonego przez nabywcę.
„(…) W odniesieniu do przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2020 r. elementem wspólnym dla obu stron było otrzymanie faktury korygującej przez nabywcę, a dodatkowym dla sprzedawcy, posiadanie potwierdzenia tego zdarzenia. Natomiast w odniesieniu do przepisów będących w mocy od 1 stycznia 2021 r. element wspólny dla sprzedawcy i nabywcy stanowi uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz spełnienie tych uzgodnionych warunków, a element dodatkowy u sprzedawcy to posiadanie stosownej dokumentacji i wystawienie zgodnej z tą dokumentacją faktury korygującej.

W efekcie sformalizowany obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej został zastąpiony wymogiem, w kształtowaniu którego strony mają znaczną swobodę – może to być np. zwyczajowo posiadana przez podatnika dokumentacja. Oznacza to, że strony transakcji mogą samodzielnie kreować sposób dokumentowania warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, który będzie najprostszy do realizacji w określonych warunkach biznesowych, w tym na podstawie już posiadanej lub tworzonej w działalności gospodarczej dokumentacji.(…)
- w czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Udzielający odpowiedzi przypomniał też, że do końca 2021 r. podatnicy mogą stosować zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące do końca 2020 r. Wybór taki musi jednak być uzgodniony na piśmie pomiędzy sprzedawcą a nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r. Zawarcie takiego porozumienia ma zapewnić jasność wzajemnych rozliczeń oraz ograniczyć omyłkowe stosowanie różnych momentów korygowania VAT u sprzedawcy i nabywcy.
Zdaniem przedstawiciela resortu finansów udokumentowanie uzgodnienia z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania nie stanowi problemu dla podatników, bowiem może to być dotychczasowa dokumentacja handlowa. Zdaje się on jednak chyba zapominać, że dokumentacja taka nie zawsze jest tworzona, zaś uzgodnienia pomiędzy kontrahentami często przyjmują formę ustną – która w obecnym stanie prawnym nie jest wystarczająca.


Krzysztof Skrzypek
doradca podatkowy, nr wpisu 12444

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

 • Korekta faktury VAT

  Dzień dobry, we wrześniu 2017 będąc jeszcze rolnikiem ryczałtowym zapłaciłem zaliczkę na zakup maszyny w wysokości 10 tys. zł brutto ...

 • Faktura VAT

  Witam, wystawiliśmy faktury z datą wystawienia i sprzedaży w dniu 31.12.2013 r. z błędnym numerem faktury. Czy powinnam wystawić faktury ...

 • Więcej porad znajdziesz w dziale Porady WIĘCEJ

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: