eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › SLIM VAT 2: Ujmowanie faktur korygujących in minus przy imporcie usług i WNT

SLIM VAT 2: Ujmowanie faktur korygujących in minus przy imporcie usług i WNT

2021-07-22 13:14

SLIM VAT 2: Ujmowanie faktur korygujących in minus przy imporcie usług i WNT

Jak rozliczać faktury korygujące na zagraniczne zakupy? © apops - Fotolia.com

Obecnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (dalej "ustawa o VAT") nie określają zasad dotyczących rozliczania korekt in minus w przypadku importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). W praktyce wykształciły się różne podejścia do kwestii ustalenia okresu, w jakim podatnik powinien rozliczyć korektę obniżającą podstawę opodatkowania w przypadku importu usług i WNT.

Przeczytaj także: SLIM VAT: Faktury korygujące in minus w 2021 roku w przykładach

Jednym ze sposobów jest ujmowanie korekty in minus w dacie wystawienia faktury korygującej. Dopuszczalne jest także ujmowanie korekty in minus w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą. Kolejnym sposobem, który wykształcił się w praktyce jest ujmowanie korekty w zależności od przyczyny tej korekty.

Ze względu na brak jednolitej praktyki i niepewność w jakim okresie powinna zostać rozliczona korekta Ustawodawca postanowił jednoznacznie uregulować tę kwestię.

fot. apops - Fotolia.com

Jak rozliczać faktury korygujące na zagraniczne zakupy?

Obecnie przepisy ustawy o VAT nie regulują kwestii ujmowania faktur korygujących dotyczących transakcji, w których to obowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca (m.in. WNT czy import usług). To ma się zmienić wraz z pakietem SLIM VAT 2. Do ustawy trafią rozwiązania wypracowane obecnie przez linie interpretacyjne i orzecznicze.


Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, uchwalona na posiedzeniu 24.06.2021 r. przewiduje uregulowanie sposobu dokonywania korekty in minus w przypadku importu usług, WNT oraz dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT podatnikiem jest ich nabywca, w zależności od wystąpienia przyczyny korekty, tj. ustawa przewiduje dodanie:
  • art. 29a ust. 15a w brzmieniu: „W przypadku importu usług oraz dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.”;
  • art. 30a ust. 1a w brzmieniu: „W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.”

(Ustawa dostępna pod linkiem: )

Na podstawie powyższych zmian, w sytuacji gdy korekta wartości WNT lub importu usług będzie spowodowana przyczyną „pierwotną”, powstałą już na etapie zawarcia danej transakcji, to korektę będzie należało ująć w rozliczeniu za okres, w którym rozliczona została pierwotna transakcja z tytułu WNT lub importu usług. Natomiast, jeżeli korekta spowodowana będzie zdarzeniami następczymi, to korekta w tytułu importu usług lub WNT będzie ujmowana w rozliczeniu za miesiąc (kwartał, w przypadku podatników rozliczających się za okresu kwartalne), w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

Dnia 28 czerwca 2021 r. ustawa została przekazana do Senatu, obecnie trwają nad nią prace w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Powyższe zmiany mają wejść w życie z dniem 1 października 2021 r.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

  • Korekta faktury VAT

    Dzień dobry, we wrześniu 2017 będąc jeszcze rolnikiem ryczałtowym zapłaciłem zaliczkę na zakup maszyny w wysokości 10 tys. zł brutto ...

  • Faktura VAT

    Witam, wystawiliśmy faktury z datą wystawienia i sprzedaży w dniu 31.12.2013 r. z błędnym numerem faktury. Czy powinnam wystawić faktury ...

  • Więcej porad znajdziesz w dziale Porady WIĘCEJ

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: