eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Napój bez cukru poza opłatą cukrową

Napój bez cukru poza opłatą cukrową

2021-12-15 12:37

Napój bez cukru poza opłatą cukrową

Woda z sokiem cytrynowym poza opłatą cukrową? © pixabay.com

Gdy napój w swoim składzie posiada znikome ilości cukru, nie podlega opłacie cukrowej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.12.2021 r. nr 0111-KDSB1-1.4019.183.2021.2.MF.

Przeczytaj także: Podatek cukrowy nalicza i rozlicza producent a nie pośrednik

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca zajmuj się produkcją i sprzedaż napojów bezalkoholowych i wód. Rozważa on produkcję napoju o następującym składzie: "woda, sok cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego, (…)." Napój nie zawiera w swoim składzie substancji słodzących i cukru. Zawiera natomiast dodatek soku cytrynowego jako czynnika zakwaszającego, obniżającego pH napoju w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu. Napój nie zawiera innych składników regulujących kwasowość produktu.

W soku cytrynowym występują naturalnie śladowe ilości cukrów. Ewentualna znikoma zawartość cukrów wniesiona z sokiem owocowym znajduje się poniżej zakresu oznaczalności akredytowanych laboratoriów. Zawartość cukrów, która będzie wykazana w tabeli wartości odżywczych umieszczonej na etykiecie napoju to 0 g na 100 ml napoju. Wartość kaloryczna napoju w 100 ml wynosi 0 kcal.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy napój ten będzie objęty opłatą cukrową? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1956), zwanej dalej ustawą,
wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem:
1) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.) zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1333/2008",
2) kofeiny lub tauryny
– podlega opłacie.

fot. pixabay.com

Woda z sokiem cytrynowym poza opłatą cukrową?

Gdy napój w swoim składzie posiada znikome ilości cukru, nie podlega opłacie cukrowej.


Stosownie do art. 12a ust. 2 ustawy:
przez wprowadzenie na rynek krajowy napojów, o których mowa w ust. 1, rozumie się sprzedaż napojów przez podmioty obowiązane do zapłaty opłaty, o których mowa w art. 12d ust. 1, do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż detaliczna napojów przez: producenta, podmiot, o którym mowa w art. 12d ust. 1 pkt 2, podmiot nabywający napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importera napoju, albo sprzedaż w przypadku, o którym mowa w art. 12e ust. 3.

W myśl art. 12b ust. 1 ustawy,
za napój, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Jak stanowi art. 12e ust. 1 ustawy:
obowiązek zapłaty opłaty powstaje z dniem wprowadzenia na rynek krajowy napoju, o którym mowa w art. 12a ust. 1.(…)

Jak wynika z wyżej powołanych przepisów ustawy, opłacie od środków spożywczych podlega wprowadzenie na rynek krajowy napojów ujętych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w składzie których znajduje się co najmniej jedna z substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Ustawa o zdrowiu publicznym nie precyzuje sformułowania substancje występujące naturalnie. Natomiast jak wskazano w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk sejmowy nr 210) przez substancje występujące naturalnie rozumie się substancje, które nie zostały dodane do produktu, natomiast znajdują w składzie zgodnie z jego charakterystyką, np. cukry występujące w owocach (w odniesieniu do soków) lub kofeina zawarta w naparze z kawy. Ustawodawca substancje występujące naturalnie odnosi do napoju podlegającego opłacie, a nie do składników na bazie których napój jest wyprodukowany. Tym samym substancje występujące naturalnie w napoju powinny być zgodne z charakterystyką napoju, a nie jego składników.

W związku z powyższym środki spożywcze zawierające cukry będące monosacharydami lub disacharydami, nawet występujące naturalnie w tych środkach spożywczych, dodane w trakcie procesu produkcji napoju – nie stanowią substancji występujących w nim (tj. w napoju) naturalnie.

Sok owocowy zawierający występujący w nim naturalnie cukier, dodawany w procesie produkcyjnym napoju, stanowi dodatek środka spożywczego zawierającego cukier, tym samym nie stanowi substancji występującej naturalnie w tych napojach.

W przypadku napoju powstałego z połączenia chociażby dwóch produktów, które oddzielnie nie podlegają opłacie od środków spożywczych (np. sok 100% i woda), to należy produkt ten traktować jako mieszaninę z dodatkiem środków spożywczych zawierających cukry, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy. Zatem jak zostało już wskazane powyżej, środki spożywcze (100% sok) zawierające cukry będące monosacharydami lub disacharydami, nawet występujące naturalnie w tych środkach spożywczych, dodane do napoju nie stanowią cukrów występujących naturalnie w tym napoju.

W konsekwencji nie można zgodzić się z Państwa stanowiskiem, w myśl którego z opłaty od środków spożywczych wyłączone są napoje z naturalnym dodatkiem cukru.

Przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest napój, który posiada następujący skład: woda, sok cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego (…). W soku cytrynowym, będącym składnikiem napoju występują naturalnie śladowe ilości cukrów. Zawartość cukrów w napoju pochodzących z soku cytrynowego znajduje się poniżej zakresu oznaczalności akredytowanych laboratoriów. W konsekwencji zawartość cukrów wykazana w tabeli wartości odżywczych umieszczonej na etykiecie napoju wynosić będzie 0 gr na 100 ml napoju.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także przytoczone regulacje prawne należy zgodzić się z Państwem, że napój o przedstawionym we wniosku składzie nie będzie podlegał opłacie od środków spożywczych. Napój nie zawiera bowiem w swoim składzie cukrów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy ze względu na ich znikomą zawartość (poniżej zakresu oznaczalności akredytowanych laboratoriów). Zawartość cukrów w napoju jest na tyle znikoma, że nie podlega wyszczególnieniu w tabeli wartości odżywczych wykazanej na etykiecie produktu.

Końcowo należy podkreślić, że pomimo uznania, że przedmiotowy napój nie podlega opłacie, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, Państwa stanowisko w całości należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ opierają je Państwo na tezie, że napój zawiera wyłącznie cukry pochodzenia naturalnego.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

oprac. : Ministerstwo Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: